Inför vårterminen 2021

Måndagen den 18 januari startar vårterminen 2021! Här hittar du information om allt som händer innan dess, och vad du behöver göra för att behålla din plats. Sidan är levande och uppdateras vartefter, så kom tillbaks då och då för uppdateringar!

Vårterminen 2021 börjar måndag den 18 januari och slutar den 5 juni 2021.
 

Vinter Frescati Hages bokskog


Antagning

Logga in och kontrollera din antagningsstatus på "Mina sidor" på antagning.se.

10 december: Första antagningsbeskedet med svarskrav. Gå in på Mina sidor på antagning.se och svara om du fortfarande vill ha din plats.

15 december – 31 januari: Sen anmälan, gäller endast Klinisk neuropsykologi, 15 hp, hos oss.

16 december: Sista svarsdag!

21 december: Det andra antagningsbeskedet publiceras. Se Mina sidor på antagning.se

18 januari: Vårterminen börjar!

Januari: Val av kurser inom Psykologi II - kurspaket och Psykologi II med inriktning mot PAO. Valet görs i lärplattformen Athena ca 1 vecka in på terminen.

 

Coronarelaterad information

Räkna med att undervisningen huvudsakligen kommer att ske online i e-mötestjänsten Zoom även i vår.

Corona information

Kom ihåg att även fortsatt vidta de åtgärder ansvariga myndigheter rekommenderar i form av handtvätt, fysiskt avstånd och att stanna hemma om du är sjuk. Studenter som uppvisar symtom kan komma att avvisas från campus.

Lokalerna i Frescati Hagväg har förberetts för att minska risken för smittspridning.

Gå in i byggnaden via det stora centrala trapphuset, fortsätt ut i den korridor du ska till och gå sedan ner och ut i de mindre trapphusen i ändarna av huset.

Respektera avstängda sittplatser i korridorerna. Tvätta eller sprita händerna noga innan du använder våra datorsalar, Printomaten och liknande.

Läs mer:

Tips om att studera hemifrån

Delta i undervisning online via Zoom (246 Kb)

Vett och etikett i Zoom

Universitetets sida med information till studenter och medarbetare om covid-19 för senaste nytt

För att se vad som gäller på just din kurs: Se kursanvisningar (finns under din kurs i Utbildningskatalogen, se Våra utbildningar), scheman och kurssajten i Athena.

 

Registrering med mera före terminsstart

Innan terminen startar ska du ha registrerat dig på den/de kurser du ska läsa under våren. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på kursen/kurserna. Vissa kurser har även ett informationsmöte före terminsstarten som du inte bör missa - eventuellt i e-mötestjänsten Zoom (se länk ovan)!

Vi skickar information om registrering med mera till den e-postadress som du angett på antagning.se. Vänligen tänk på att uppdatera din e-postadress så att informationen kommer fram.

Mer information om hur du registrerar dig och vad som gäller vid kursstarten för just din kurs/dina kurser hittar du på kurs- och utbildningssidorna i Utbildningskatalogen.

Psykologi I

Psykologi II / PAO-programmet termin 5

Psykologi III / PAO-programmet termin 6

Personal, arbete och organisation (PAO), termin 1 (se även terminsstartsinformation från Institutionen för pedagogik och didaktik)

Fristående kurser på avancerad nivå (hitta din/a kurs/er i listan)

Psykologprogrammet

Psykoterapeutprogrammet (PSPTU)

Klinisk neuropsykologi: teori och metodik (PSKLNP)

 

Reservantagning

Vi vet aldrig på förhand hur många reserver vi kommer att kunna ta in. Eventuella reserver kallas per e-post tidigast den 12 januari. Om du står som reserv ska du inte närvara vid eventuellt informationsmöte eller liknande.

 

Programstudent

Du som redan läser på ett utbildningsprogram kommer att få information om registrering med mera inför vårterminen 2021 via e-post (till den e-postadress som finns registrerad i Ladok).

 

Omregistrering

Omregistrering sker endast i mån av plats. Skicka in ditt önskemål om omregistrering till expeditionen@psychology.su.se. Ange fullständigt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.

 

Omskrivningar

Läs mer om Anmälan till salstentamen samt logga in på Ladok för studenter för att se om du har någon omtentamen som du kan anmäla dig till.

 

Kursinformation på kurshemsida och i Athena

Generell kursinformation, t ex kursplan, kursanvisningar med litteraturlista och länk till schema, finns på kursens sida i Utbildningskatalogen.

Som registrerad student hittar du kursmaterial och läraktiviteter i lärplattformen Athena. Där hittar du också schemat för de kurser du är registrerad på (under Innehåll=> Kursinformation=> Länk till schema). Även kommunikation mellan lärare och studenter sker i Athena. Ladda gärna ner appen "Itslearning" för snabb åtkomst till meddelanden och kursmaterial i din mobil.

Observera att du måste ha aktiverat ditt universitetskonto samt vara registrerad på vårens kurser innan du kan logga in på Athena och få tillgång till det material som finns där.

Läs mer om Athena

 

Har du behov av särskilt stöd i studierna?

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds vid Stockholms universitet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier.

Din ansökan om stöd bör göras i god tid innan terminsstart då handläggningstiden kan variera.

Studera med funktionsnedsättning

 

Kontaktuppgifter

För övriga kontaktuppgifter, se sidan Kontakt.

 

Mer information på (och om) webben

Läs gärna vidare om din kurs i Utbildningskatalogen och om att studera vid Psykologiska institutionen.

En lyckad start, inklusive Välkomstaktiviteter vid Stockholms universitet.

Athena - Lärplattform där du som är registrerad på en kurs och har aktiverat ditt universitetskonto hittar schema, anvisningar, kursmaterial, inlämningsuppgifter med mera. Tips: Ladda ner appen "Itslearning" till din mobil/läsplatta och ha Athena med dig vart du än går. Finns för både iPhone/iPad och Android.

IT för studenter. Samlingssida om olika Studie- och stödsystem såsom Universitetskonto, Athena, Ladok för studenter, Schema, programvaror och licenser, trådlöst nätverk via Eduroam, datorsalar, med mera. Få support när du kör fast.

Livet som student - om studentkårer, bostäder, Infocenter, studieplatser med mera.

Studera vid universitetet - om universitetsbiblioteket, rättigheter och skyldigheter, stipendier med mera.