Internetbaserad KBT lika effektiv som traditionell terapi, visar ny studie

En studie publicerad i den prestigefyllda tidskriften World Psychiatry, visar att internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) med terapeutstöd är lika effektiv som traditionell ansikte-mot-ansikte kognitiv beteendeterapi (KBT) för behandling av psykiatriska och somatiska störningar hos vuxna.

Professor Per Carlbring. Foto: Psykologiska institutionen
Professor Per Carlbring, en av författarna till studien.

IKBT har vissa tydliga fördelar, som tillgänglighet och bekvämlighet, men tidigare har det funnits osäkerhet kring om den kan ge samma kliniska resultat som traditionell KBT. Den här studien, som är en uppdaterad systematisk granskning och metaanalys, undersökte den kliniska effekten av IKBT jämfört med traditionell KBT.

Forskarna analyserade 31 randomiserade studier, utförda i nio olika länder med totalt 3 053 deltagare. Dessa studier jämförde IKBT och traditionell KBT för behandling av vuxna med psykiatriska eller somatiska störningar. I dessa studier behandlades 16 olika kliniska tillstånd, med hälften av studierna inriktade på depression eller någon form av ångeststörning.

 

Jämförbara effekter mellan olika behandlingsformat

Resultaten visade att de två behandlingsformaten ger liknande symptomatisk förbättring över alla studiepopulationer. Siffrorna tyder på att den verkliga effektskillnaden mellan IKBT och traditionell KBT förmodligen är minimal.

Totalt sett visar denna granskning att det finns få kliniska tillstånd, trots alla vanliga psykiska störningar, för vilka IKBT direkt har jämförts med traditionell KBT i minst tre randomiserade kontrollerade studier utförda av minst två oberoende forskargrupper.

Vad är IKBT?

Ett behandlingsprogram byggt på en standardiserad självhjälpsmanual för en specifik diagnos med metoder från kognitiv beteendeterapi (KBT) som förmedlas via internet ihop med ett aktivt stöd av en behandlare med grundläggande psykoterapeutisk kompetens i KBT.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, 2013

Forskarna framhåller att även om den totala sammanlagda effektstorleken kan ses som robust, är det osäkert om effekten av IKBT jämfört med traditionell KBT är jämförbar för individuella kliniska tillstånd. De pekar också på att det finns flera obesvarade forskningsfrågor inom detta område, till exempel vilken behandling som fungerar bäst för vem och om vissa individer kan gynnas mer av IKBT än av traditionell KBT.

Trots vissa begränsningar i studien, som att den endast förlitat sig på PubMed-databasen för att identifiera studier, drar forskarna slutsatsen att klinikerstött IKBT ger liknande effekter som traditionell KBT.

AI-bild: "Make an optimistic and futuristic 3D render of digital mental health interventions".
Illustration (detalj) skapad av Per Carlbring i AI-verktyget DALL•E: "Make an optimistic and futuristic 3D render of digital mental health interventions".
 


Välrenommerad tidskrift

Tidskriften som publicerat artikeln är World Psychiatry, med en så kallad impact factor (2021) på 79.683, och rankas som nummer ett av 143 inom psykiatriområdet, enligt Journal Citation Reports (Clarivate, 2022). Artikeln är Open Access.

Hedman-Lagerlöf, E., Carlbring, P., Svärdman, F., Riper, H., Cuijpers, P., & Andersson, G. (2023). Therapist-supported Internet-based cognitive behaviour therapy yields similar effects as face-to-face therapy for psychiatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis. World Psychiatry, 22(2), 305-314. doi: 10.1002/wps.21088


Läs mer om Per Carlbring