Kunskapsprov och lämplighetsprov för psykologer med examen utanför eller inom EU/EES

Kunskapsprovet kommer att ges av Psykologiska institutionen två gånger till, under HT21 respektive VT22. Syftet med provet är att pröva att psykologer med examen utanför eller inom EU/EES har kunskaper motsvarande innehållet i en svensk psykologexamen.

Albano, hus 4, vinter Bild från campusalbano.se

Webbanmälan är öppen den 16 augusti till och med den 5 november inför det teoretiska provet som ges den 11 november 2021, kl. 9.00-16 på Campus Albano, Stockholms universitet. Datum för tillfället våren 2022 är ännu inte fastställt.

Din utbildning måste först ha blivit granskad av Socialstyrelsen innan du anmäler dig till detta kunskapsprov/lämplighetsprov.

Läs mer om kunskapsprovet och anmäl dig