Långa arbetstider ökar risk för hjärt-kärlsjukdom

Långa arbetstider skattas som den riskfaktor med den högsta arbetsrelaterade sjukdomsbördan. Det tyder en ny studie, genomförd av Världshälsoorganisation (WHO) och Internationella arbetsorganisationen (ILO), på, som uppskattar att långa arbetstider ligger bakom ungefär en tredjedel av den totala arbetsrelaterade sjukdomsbördan från hjärt-kärlsjukdom.

Enligt de senaste estimaten från Världshälsoorganisation (WHO) och Internationella arbetsorganisationen (ILO) som publicerades idag i Environment International ledde långa arbetstider, som inneburit en arbetstid på minst 55 timmar per vecka, till 745 000 dödsfall från stroke och ischemisk hjärtsjukdom år 2016. Av dessa låg stroke låg bakom 398 000 av dödsfallen medan hjärtsjukdom låg bakom 347 000 av dödsfallen. Speciellt drabbade var män, medelålders och äldre personer i arbetslivet, och personer från västra stillhavsregionen och sydöstra Asien.

Linda Magnusson Hanson
Linda Magnusson Hanson Foto: Eva-Kristin Wildeke

Skattningarna av sjukdomsbörda bygger på skattningar av förekomst av långa arbetstider från 154 länder samt på två systematiska översikter och meta-analyser som fann tillräcklig evidens för samband mellan långa arbetstider och hjärtkärlsjukdom. De systematiska översikterna och meta-analyserna tydde på att arbetstider på 55 timmar eller mer per vecka ökar risken för stroke med 35% och risken för att dö i ischemisk hjärtsjukdom med 17% jämfört med att arbeta 35-40 timmar per vecka.

Ökande sjukdomsbörda på grund av långa arbetstider

En tiondel av jordens befolkning uppskattas för närvarande arbeta långa arbetstider. Förekomsten av långa arbetstider visade sig också ha ökat och skulle därmed kunna vara förenat med en ökande sjukdomsbörda.

För att reducera sjukdomsbördan rekommenderar Världshälsoorganisation (WHO) och Internationella arbetsorganisationen (ILO) bland annat att introducera, implementera eller stärka lagar och policys som förbjuder övertid och ser till att arbetstiden begränsas, samt att överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare träffas som innebär en ökning av flexibla arbetstider.

Dessa resultat understryker också betydelsen av att ta hänsyn till den psykosociala arbetsmiljön i form av arbetsrelaterad stress och arbetstider i riktlinjer som handlar om att förebygga hjärtkärlsjukdom, säger docent Linda Magnusson Hanson, som bidragit till det vetenskapliga underlaget till studien.

Läs mer

Pega, F., et al. (in press). Global, regional, and national burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to exposure to long working hours for 194 countries, 2000–2016: A systematic analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury. Environmental International. doi: 10.1016/j.envint.2021.106595

Läs mer om Linda Magnusson Hanson