”Man inbillar sig kanske att man är starkare än man egentligen är”

Det säger Mats Lekander, professor i hälsopsykologi, i P1:s veckomagasin Godmorgon världen den 26 juni. Radioprogrammet tar upp bakomliggande orsaker till att allt färre tar påfyllnadsdoserna av vaccinet mot covid-19.

Mats Lekander, porträtt utomhus
Professor Mats Lekander

Antalet fall av covid-19 ser ut att stiga på nytt samtidigt som det finns tecken på en allmän vaccintrötthet – att inte vilja ta fler doser trots uppmaningar från Folkhälsomyndigheten – bland de äldre.

Mats Lekander forskar på sambandet mellan beteende, hjärna och immunsystem. Han tror att vaccinationstakten avtagit på grund av flera samverkande faktorer. Bland annat är hotet från pandemin inte lika tydligt längre. Vi ser inte lika många sjuka, nya hot har tillkommit och vi vill samtidigt undvika att utsätta oss för det obehagliga i att ta vaccinet.

Dessutom spelar det in hur vi vanligen hanterar hot. När vi utsätts för ett hot flera gånger utan att det leder till alltför stora konsekvenser – många har ju vaccinerat sig eller återhämtat sig från sjukdomen – känns det mindre hotfullt nästa gång.

Lyssna på hela inslaget
 
Läs mer om Mats Lekander