Nominera till Årets lärare 2021 – ett pris för bra undervisning

Vem vill du ge priset Årets lärare?

Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning? Eller har du som anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser?

Genom pedagogiska priset Årets lärare vill Stockholms universitet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande. Din röst är viktig för att undervisningen ska prioriteras och utvecklas. Alla studenter och anställda vid Stockholms universitet kan föreslå lärare.

Du kan nominera fram till och med 15 mars.

Mer om priset samt nomineringsformulär: su.se/aretslarare


Priset handläggs av Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL. Pristagarna föreslås av styrelsen för CeUL och utses av rektor.