Nytt avsnitt av Stressforskningspodden: Trauman i konsten och hjärnan

Konsten är full av beskrivningar av svåra psykologiska trauman, såsom flykt, krig och svält. Exempelvis skrevs och uruppfördes Olivier Messiaens "Kvartett till tidens ände" 1941 i ett tyskt fångläger.

Stressforskningspodden

Men vad är ett trauma och när leder ett trauma till posttraumatiskt stressyndrom? Och finns det några likheter mellan de kval som en musiker kan genomgå när hen med krav på perfektion ställs inför en konsertpublik och ett trauma? Finns det ett överlevnadsvärde i att reagera starkt på ett trauma och att återuppleva det gång på gång? Vad spelar upplevelsen av tiden för roll i Messiaens stycke och i lidandet för en person med posttraumatiskt stressyndrom?

Detta, och frågor kring hur PTSD kan behandlas eller till och med förebyggas, avhandlas med Maria Bragesjö, psykolog och forskare vid Karolinska Institutet och Martin Fröst, klarinettist och dirigent.

Kulturinslag: Olivier Messiaen, Kvartett till tidens ände

Gäster: Maria Bragesjö och Martin Fröst

Lyssna på avsnitt 12 på Soundcloud