Pris för bästa avhandling i psykologi

Pris för Stockholms universitets bästa avhandling i psykologi 2023 tilldelas fil. dr Karin Lindqvist. Hennes avhandling handlar om effekter av internetbaserad psykodynamisk terapi för depression hos tonåringar.

En jury bestående av professor Pehr Granqvist, professor Maria Larsson och professor emerita Ann-Charlotte Smedler har läst årets 6 doktorsavhandlingar och enats om en vinnare. Att det är en värdig vinnare förstår man då hon även tagit hem Högskoleföreningens pris för bästa avhandling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.

Utdelning av pris för bästa avhandling 2023 med Mats Nilsson och Karin Lindqvist. Foto: Henrik Dunér
Priset består av ett specialdesignat diplom samt 10 000 kronor. Det överräcktes till vinnaren Karin Lindqvist av studierektor Mats Nilsson vid en prisceremoni den 12 juni. Foto: Henrik Dunér
 

Juryns motivering

"För sin avhandling Making Connections. Outcomes and the Role of the Therapeutic Relationship in Internet-Delivered Psychodynamic Treatment for Adolescent Depression tilldelas Karin Lindqvist pris för bästa avhandling 2023, för att hon med vetenskaplig nyfikenhet, stringens och mångsidighet bidrar med ny och kliniskt användbar kunskap om effekter av internetbaserad psykodynamisk terapi för depression hos tonåringar. Avhandlingens tre delarbeten visar prov på metodologisk bredd, från en pilot RCT, över tematisk analys av patientintervjuer till strukturell ekvationsmodellering av förändringsmekanismer och behandlingsutfall. Den välskrivna kappan binder samman de empiriska arbetena till en helhet, väl förankrad i sitt teoretiska och historiska sammanhang samtidigt som den placerar sig i framkant inom psykologisk behandlingsforskning."

Läs mer om avhandlingen i DiVA

Läs mer om Karin Lindqvist
 

 

Om priset

Pris för bästa avhandling i psykologi vid Stockholms universitet är instiftat av Psykologiska institutionen och utdelades för första gången till en avhandling skriven år 2004.

Huvudkriterier i bedömningen är i vilken utsträckning avhandlingen:

  • Bidragit med ny teori (eller substantiellt bidrag till tidigare teoribildning)
  • Bidragit med ny metod (eller substantiellt bidrag med metodutveckling)
  • Bidragit med ny kunskap (även “nyhetsvärde”)
  • Visat kompetens och gott omdöme i forskningshantverket (inklusive skriftlig framställning)

Förutom ära och ett specialdesignat diplom utgår ett pris på 10 000 kronor. Pristagaren får också sin disputationstavla uppsatt bland tidigare vinnare på en vägg inne i institutionens lokaler (vid personalrummet på plan 4).

Läs mer om priset och tidigare vinnare