Pris för bästa doktorsavhandling i psykologi 2020

Det årliga priset för bästa doktorsavhandling i psykologi vid Stockholms universitet tilldelas fil dr Alexander Miloff. Totalt lades sju doktorsavhandlingar fram under 2020.

Motivering

"Alexander Miloffs avhandling 'Virtual reality exposure therapy for spider phobia' bygger på tre studier som på ett föredömligt sätt kompletterar varandra både metodologiskt och teoretiskt. En väl genomförd utfallsstudie av ensessionsbehandling för spindelfobi i en virtuell verklighet åtföljs av en studie av patienters terapeutiska allians till den virtuella terapeuten och av en undersökning av vad som är så skrämmande med spindlar. En gedigen genomgång av bakgrund och teorier sätter studierna i relation till kunskapsläget och kunskapsluckor.

Avhandlingen guidar läsaren på ett systematiskt och pedagogiskt sätt genom forskningsområdet och den forskning och den metodutveckling som genomförts. Avhandlingen har en särskild styrka i att den tydligt ställer välmotiverade frågor som den också besvarar. Eftersom den vunna kunskapen är relevant för psykologins kunskapsutveckling och dess kliniska tillämpning är det ett nöje att välja den till bästa doktorsavhandling i psykologi år 2020."

Avhandlingsframsida, detalj (Miloff)
Detalj från avhandlingsframsidan

Priset

Pris till Stockholms universitets bästa doktorsavhandling i psykologi är instiftat av Psykologiska institutionen och delades ut för första gången 2004.

Prissumman är på 10 000 SEK och ett fint diplom delas ut i samband med en lämplig institutionell högtidlighet.

Du hittar en intervju (på engelska) med den nydisputerade Alexander Miloff i vårt Nyhetsbrev från september 2020

Läs mer om avhandlingen i DiVA