Pris för uppsats om ny diagnosöverskridande KBT-intervention

Psykologstudenterna Tobias Hagberg och Patrik Manhem har vunnit Beteendeterapeutiska föreningens uppsatspris på 5.000 SEK för sin uppsats "Respekt i kvadrat: En randomiserad kontrollerad effektstudie av kognitiv beteendeterapi för konstruktiv självhävdelse".

Den officiella motiveringen:

"Tobias Hagberg och Patrik Manhem har skrivit uppsatsen "Respekt i Kvadrat" som med randomiserad och kontrollerad studie utvärderar en nyutvecklad diagnosöverskridande KBT-intervention med konstruktiv självhävdelse som behandlingsmål. Tobias och Patrik har översatt interventionen till svenska, anpassat och utökat innehållet för digital presentation, inklusive spelat in rollspel som illustrerar viktiga moment, samt agerat behandlarstöd för behandlingsbetingelserna. Studien är välplanerad och väl utförd med transparens och med beaktande av principen om open science samtidigt som uppsatsen är mycket genomarbetad och välskriven."

Källa: www.beteendeterapeutiska.org/prisutdelning

Trång och Hagberg. Foto: Privat
Patrik Manhem och Tobias Hagberg. Foto: Privat

Författarna planerar att efter 1-årsuppföljning av deltagarna i interventionen ge ut en självhjälpsversion av Respekt i kvadrat helt gratis under en fri dokumentlicens.

Mer information om uppsatsen, samt länk till fulltext-dokumentet finns i DiVA. (Där har Manhem fortfarande sitt tidigare efternamn Trång.)

Professor Per Carlbring har varit handledare för uppsatsen.

Referens

Hagberg, T., & Manhem, P. (2020). Respekt i kvadrat: En randomiserad kontrollerad effektstudie av kognitiv beteendeterapi för konstruktiv självhävdelse. Psykologexamensuppsats, 30 hp. Stockholms universitet, Stockholm.