Så är det att vara ny på jobbet som polis

För de allra flesta går det bra att komma in i polisyrket, men för andra är det inte lika lätt. Forskare från Psykologiska institutionen och Karolinska Institutet bekräftar detta i en ny forskningsstudie som även lyfts fram i Polisförbundets medlemstidning.

Petra Lindfors, professor i psykologi, har tillsammans forskarkollegorna Stefan Annell, Magnus Sverke och Petter Gustavsson samlat in erfarenheter från polisaspiranter för att ta reda på hur olika förutsättningar påverkar upplevelsen av det första yrkesåret. I studien fick poliserna svara på frågor om förekomsten av motstridiga instruktioner, tilltron till sin egen förmåga och social inkludering.

Petra Lindfors på kontoret
Petra Lindfors. Foto: Jens Olof Lasthein
 

Tre profilgrupper

Utifrån svaren kunde forskarna sedan dela in deltagarna i tre olika grupper. 54 procent kunde placeras i ”Den framgångsrika gruppen”. De tyckte sig ha fått klara instruktioner, hade hög tilltro till sig själva, kände sig socialt inkluderade och visade även tecken på att ha anpassat sig bra i den nya rollen. 35 procent samlades i ”Den sårbara gruppen” där den sociala biten gick bra men där man samtidigt kämpade med att känna sig trygg i arbetsuppgifterna. Resterande 11 procent hamnade i ”Den problematiska gruppen” som upplevde svårigheter på alla undersökta områden.

Trots att majoriteten får en lyckad start på arbetslivet visar studien att många upplever problem som i förlängningen kan leda till vantrivsel. Då kan indelningen göra det lättare att hitta fram till åtgärder som underlättar för de nya poliserna, till exempel mer återkoppling till personer i ”Den sårbara gruppen” eller insatser som tydliggör rollen och stärker gemenskapen för ”Den problematiska gruppen”.

 

Forskarens tips

I artikeln ger Petra Lindfors tips till nya poliser:

— Utifrån våra resultat är det viktigt att nya poliser reflekterar kring sitt eget förhållningssätt och är måna om att göra en god insats i yrket och ha ett gott bemötande gentemot kollegor och allmänhet, trots att de olika uppgifter som de ställs inför kan vara utmanande.

En sådan reflekterande hållning med insikt om sina personliga styrkor och svagheter, menar Petra, är också en förutsättning för att orka stanna i polisyrket.

Petra har även ett tips till mer erfarna kollegor:

— Det är bra att prata om jobbet så att nya poliser kan få återkoppling och fortsätta lära sig hur de kan hantera olika arbetsrelaterade situationer på olika sätt. Därmed får de möjlighet att utveckla en arsenal av beteenden som kan användas i de situationer en polis möter under ett arbetspass.

 

Läs mer

Läs artikeln i Polistidningen

Läs forskningsartikeln i Nordic Psychology (på engelska)

Läs mer om Petra Lindfors