Så påverkar arbetsmiljön nacke, axlar, armar och händer

Professor Magnus Sverke har varit en av fyra sakkunniga i projektgruppen när SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – utvärderat de senaste årens forskning om arbetsmiljöns betydelse för olika kroppsliga besvär.

Magnus Sverke, porträtt
Magnus Sverke. Foto: Psykologiska institutionen/HD

Arbetet påbörjades 2019 och nu har resultaten publicerats i en rapport. Rapporten belyser hur olika typer av sjukdomar och problem i nacke, axlar, armar och händer hänger samman med fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer.

En dålig arbetsställning kan till exempel kopplas till besvär i nacke och axlar och repetitiva handrörelser har samband med ökad risk för karpaltunnelsyndrom i handleden.

Magnus Sverke är specialiserad i arbets- och organisationspsykologi och var en av fyra experter i projektgruppen som ligger bakom utvärderingen. Projektledare på SBU var Margareta Hedner, tidigare doktorand vid Psykologiska institutionen.

Läs rapporten

Läs mer om Magnus Sverke