Seniorpsykologerna i Stockholm på besök i Albano

Torsdagen den 23 februari var Seniorpsykologerna i Stockholm inbjudna att besöka Psykologiska institutionen i Albano.

Göran Kecklund presenterar. Foto: Gunnel Backenroth
Göran Kecklund. Foto: Gunnel Backenroth
 

Vad är Seniorpsykologerna för förening?

Jo, Seniorpsykologerna i Sveriges Psykologförbund syftar till att påverka utformningen och utvecklingen av psykologernas roll som seniorer. Föreningen värnar om seniorernas yrkesidentitet genom att samla seniorer från vitt skilda yrkesområden för ömsesidigt utbyte.

Viktigt är, bland annat, att skapa kontakt med yrkesverksamma kollegor (forskare, kliniker) och verka för att seniorerna får fortsätta följa utvecklingen inom psykologyrket. Det sker regionala sammankomster inom de fem regionerna Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund. Aktiviteter på dessa sammankomster varierar; sociala, kulturella, professionella. Seniorpsykologerna har funnits i 25 år som förening.

I samband med ett kulturellt besök i Bergianska trädgården ifjol väcktes intresset och nyfikenheten att få besöka Psykologiska institutionen och stifta bekantskap dels med aktuell forskning i Stockholmsregionen samt att, eventuellt, få möjlighet att bese institutionens nya lokaler i samband med flytten till Albano-området sommaren 2021.

Martin Oscarsson presenterar. Foto: Gunnel Backenroth
Martin Oscarsson. Foto: Gunnel Backenroth
 

Nedslag i dagens program: Forskning, utbildning och klinik

Jan Bergström, universitetslektor i klinisk psykologi, tog emot och hälsade Seniorpsykologerna välkomna. Efter välkomstfikat tog professor Göran Kecklund oss med på en presentation av institutionens mångsidiga och digra forskning – ett ämne som stod först på vår önskelista; ”Vilken forskning bedrivs bland våra yngre psykologkollegor på institutionen i Stockholm idag?”

Undervisning med Laura Ferrer-Wreder. Foto: Gunnel Backenroth
Undervisning med Laura Ferrer-Wreder. Foto: Gunnel Backenroth

Doktoranden Martin Oscarsson gjorde en intresseväckande föreläsning om sitt avhandlingsområde om ADHD vs. Arbetsbelastning, Stress, Sjukfrånvaro.

Efter lunch fick vi ta del av en föreläsning på masters-nivå om hur man kan bibringa positiv utveckling hos förskolebarn. Presentatör var universitetslektor Laura Ferrer-Wreder och den föreläsningen hölls på engelska.

Jan Bergström, studierektor för Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer presenterade Psykologprogrammet och den Psykologiska kliniken vid institutionen med en avslutande förevisning av lokalerna.

 

"Välkomna till Seniorpsykologerna!"

Jan Bergström presenterar. Foto: Gunnel Backenroth
Jan Bergström presenterar Kliniken. Foto: Gunnel Backenroth

Studiebesöket blev oerhört uppskattat av de 20 seniorpsykologer som hade möjlighet att delta och vi var samtliga mycket imponerade av det digra heldagsprogram vi fick möjlighet att ta del av. Jag vill även på detta sätt framföra vår uppskattning för den tid våra kollegor tagit vid institutionen för att presentera ert idoga arbete!

En inbjudan från vår sida till er alla: ”Välkomna till Seniorpsykologerna i framtiden!”

Gunnel Backenroth, seniorpsykolog
Professor emerita vid Psykologiska institutionen, SU