Upphandling av psykolog- och psykoterapihandledartjänster

Institutionsstyrelsen beslutade den 19 oktober 2021 att Psykologiska institutionen ska genomföra upphandling av psykolog- och psykoterapihandledartjänster.

Upphandling sker under våren 2022.

Publicering av underlag, inlämning av anbud inklusive hantering av frågor och svar avseende upphandlingen kommer att ske via upphandlingsverktyget Kommers.
 

Psykoterapihandledning. Foto: SHVETS production från Pexels.
Foto: SHVETS production från Pexels.