Utredning föreslår utökat tillträde för regionala skyddsombud

Den 1 september lämnades utredningen "De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet", SOU 2022:47, över till biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson. Professor Magnus Sverke har varit särskild utredare.

Magnus Sverke. Foto: Psykologiska institutionen/HD
Professor Magnus Sverke

I oktober 2021 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle tillsättas för att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet och lämna förslag på hur de kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt arbete.

Som särskild utredare tillsattes professor Magnus Sverke vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Utredningen har nu överlämnat sitt betänkande.

Utredningen anser att de regionala skyddsombuden utför ett viktigt arbete på mindre arbetsplatser där det saknas skyddskommitté, både för att skapa en fungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, och för att leverera stöd till målgrupperna.

Utredningen anser även att de regionala skyddsombudens verksamhet uppnår sitt syfte på ett ändamålsenligt sätt och att tillträdesrätten för regionala skyddsombud bör utvidgas, på samma sätt som regeringen föreslog i sin proposition till riksdagen.

Hur har din egen arbetsmiljö varit under den här utredningen?

— Jag tror inte att jag någonsin under mitt yrkesliv har jag jobbat så intensivt som under de senaste månaderna – inte ens under slutspurten på avhandlingsarbetet eller under intensiva perioder med att slutföra projekt, doktorandhandledningar eller bokprojekt. I och med att utredningen skulle redovisas i slutet av sommaren innebar det att det inte blev särskilt mycket semester i somras, svarar Magnus Sverke.

Lyssna på Dagens arbetes podd DA möter: Magnus Sverke om regionala skyddsombud

Läs hela utredningen

Läs mer om Magnus Sverke