Internt

Psykologiska institutionen har tillsvidare ett eget intranät som kallas K@nelbloggen. Det är ett komplement till den centrala Medarbetarwebben som gäller för hela Stockholms universitet.

Det mesta du behöver veta om att vara anställd vid Stockholms universitet hittar du på Medarbetarwebben.

Medarbetarwebben vid Stockholms universitet
 

Säkerhet och krishantering

Vad ska du göra vid akut händelse och kris? Använd checklistor!

Se krisinformation på Medarbetarwebben


Flytten till Albano

Flytten till Albano går av stapeln den sista veckan i juli 2021. Här hittar du all information som du behöver om arkivering, rensning och packning - och mycket mer!

Flytten till Albano


Forskningsinformation i webb2021

Psykologiska institutionen är pilotinstitution för den kommande forskningsfliken på vår nya hemsida i webb2021. Det innebär att vi är bland de första som lägger upp information om vår forskning i de nya mallarna! Steg 1 är att du senast den 1 september 2021 skickar in kortfattad information om ditt/dina aktiva forskningsprojekt.

Forskningsprojekt till hemsidan inom webb2021


 

Eget intranät - K@nelbloggen

Kanelbulle från Kanelbloggen

För kompletterande lokal information och kommunikation är du som anställd välkommen in på K@nelbloggen, där du hittar lokala nyheter, råd och stöd, information från institutionsstyrelsen och andra arbetsgrupper, styrande dokument med mera.

K@nelbloggen (begränsad åtkomst)

Efter implementeringen av de nya webbmallarna i "Webb2021" och flytten till Albano står en översyn av vår interninformation på göralistan och då är det troligt att vi kombinerar information på den här sidan med mer interaktiv kommunikation i Athena för våra interna behov. En inspiration till ett sådant upplägg har Athena-sajten "Digitalisering" varit, där främst lärare har hjälpt varandra med de digitala hjälpmedel som vi plötsligt var tvungna att lära oss när pandemin bröt ut.

Athena

Har du tankar och idéer kring utvecklingen av framtidens intranät så är du välkommen att höra av dig till vår huvudredaktör, Henrik Dunér.

 

Kontakt

Om du har frågor om innehållet på våra interna sidor eller vill uppdatera informationen med din specialkunskap så kontakta webbredaktören enligt nedan.

Webbredaktör
På denna sida