Internt

Denna sida innehåller information för anställda vid Psykologiska institutionen och är ett komplement till Stockholms universitets medarbetarwebb.

Kompass i ökensand. Photo by Changsu Im on Unsplash.
 

Medarbetarwebben

Det mesta du behöver veta om att vara anställd vid Stockholms universitet hittar du på Medarbetarwebben.

Medarbetarwebben vid Stockholms universitet
 

Säkerhet och krishantering

Vad ska du göra vid akut händelse och kris? Använd checklistor!

Krisinformation
 

Genvägar

Blanketter
Driftinformation
Medarbetarträffar/Panorama
Regelboken
Stödsystem

 

Stödavdelningen

Servicecenter, Hus 2. Foto: Ingmarie Andersson

Här hittar du information om och från stödavdelningen och dess tre enheter.

Huvudansvarig: Henrik Lennermark, administrativ chef

Stödavdelningen består av följande tre enheter:

  • Enheten för ekonomi och HR
  • Enheten för FM, IT och kommunikation
  • Enheten för studievägledning och utbildningsadministration

Aktuellt material i K@nelbloggen kommer successivt att flyttas hit.

Enhetschef: Christian Portin
Funktionsadresser: fm@psychology.su.se, it@psychology.su.se, kommunikation@psychology.su.se, registrator@psychology.su.se, webmaster@psychology.su.se

Facility management/FM, lokaler, vaktmästeri

SAMIR Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering
SAMIR är ett inrapporteringssystem för anmälan om brott, incidenter, arbetsskada, arbetssjukdom och miljöavvikelser.

Lathund Serviceportalen – fråga, felanmälan & beställningar (205 Kb) (2021-06-22)

IT, datorer och telefoner

IT, datorer och telefoner

Supporttekniker

Hjälp med lärosalar, hörsalar och mötesrum på Albano hanteras av universitetet centralt. Under kontorstid finns det en supporttekniker på plats som du kan nå på telefon 08-91 19 13. Han kan hjälpa dig vid tekniska problem, men även med handhavandet av AV-utrustningen. Boka gärna tid för genomgång av exempelvis hybridmöten.

Kommunikation och webb

Kommunikation och webb

Arkiv och registratur

 

Tf enhetschef: Jenny Ehn
Funktionsadress: expeditionen@psychology.su.se (m fl)

 

 

För lärare

Foto: Niklas Björling

Här nedan hittar du information som huvudsakligen gäller dig som undervisar vid Psykologiska institutionen, t ex Athena för lärare, Lathund för lärare, hur vi kommunicerar med våra studenter, mallar, osv.

 

 

Hittar du inte det du söker här, så titta i Lathund för lärare.

Ta ut deltagarlista ur Ladok (780 Kb)  (2022-01-21)

Information till lärare om särskilt studiestöd (242 Kb) (2021-01-19)

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå (Regelboken, Medarbetarwebben)

Rutiner för sals-och hemtentor (414 Kb) (2021-10-12, Word)

Tentamensinformation formulär v2.0 211004 (287 Kb)  (2021-10-04)

Tentamenstjänsten EXIA

En sida med länkar till information om och hjälp med hanteringen av universitetets lärplattform Athena. Dessutom en FAQ där du får svar på några vanliga frågor.

Athena för lärare

Här hittar du tips om olika kommunikationsvägar som står till buds för vår studentkommunikation i syfte att öka samsynen mellan lärare och utbildningar.

Kommunikation med studenter

Den här lathunden innehåller de vanligaste förekommande rutinerna gällande undervisningsdelen för universitetslärare och huvuddragen i kursansvar vid Psykologiska institutionen.

Dokumentet är uppdaterat juni 2020. En uppdatering behövs efter flytten till Albano och en hel del personalförändringar...

Lathund för lärare (373 Kb)

Beslut Individuell studiegång (191 Kb) (2021-11-11, Word)

Schemaunderlag att skicka till koordinator@psychology.su.se senast vid deadline inför kommande termin: Schemaunderlag mall (14 Kb)  (2018, Excel)

Tentamensframsida på svenska (42 Kb) . Obligatorisk. (2019, Word)

Tentamensframsida på engelska (43 Kb) . Obligatorisk. (2019, Word)

Tentamensframsida EXIA-instruktioner på svenska (15 Kb) . (2018, Word)

Tentamensframsida EXIA-instructions på engelska (14 Kb) . (2018, Word)

 

För forskare

Foto: Jens Olof Lasthein

Här nedan hittar du information som huvudsakligen gäller dig som forskar vid Psykologiska institutionen, t ex forskningsadministration, finansiering, forskningsinformation på webben, samverkansuppgiften, osv.

 

Forskningsadministration, Medarbetarwebben

Regelboken: Bok 3, underavdelning ekonomi Övergripande regler för ekonomi på SU.

Anvisningar när du söker forskningsmedel under 2022 (100 Kb)
 

Budgetkalkyl

Budgetkalkyl, Medarbetarwebben

Löner

När löner budgeteras i en anslagsansökan skall löneavgifter, LKP, läggas till. Eventuella löneökningar skall också tas med i beräkningarna. Löneavgifterna beror på medarbetarens födelseår och förändras något varje år så kontrollera att procentsatsen stämmer.

Doktorandlöner, Medarbetarwebben

Löneavgifter, Medarbetarwebben

Indirekta kostnader (OH)

Tänk på att OH-kostnader kommer att belasta anslaget. Detta är indirekta kostnader som universitetet drar från anslaget. Aktuella procentsatser får du från Enheten för ekonomi och HR, ekonomi@psychology.su.se.

Drift och utrustning

Ofta har projektet även direkta kostnader för drift (ex. förbrukningsmaterial, licenser, resor) och särskild utrustning, som specificeras i projektbudgeten.

Projektbudgetmall

Budgetkalkyl, med mallar, Medarbetarwebben

Ekonomi, Medarbetarwebben

Observera att vissa finansiärer har särskilda krav på projektbudgeten; ta i god tid reda på vad som gäller där du har för avsikt att söka.

Projektadministration

Alla handlingar avseende externa forskningsmedel skall diarieföras, i original, på Psykologiska institutionen. Dokumenten lämnas till Registrator, registrator@psychology.su.se. Kontrakt vid bifall respektive beslut vid avslag skall diarieföras med samma diarienummer som ansökan, liksom även eventuell förlängning av anslaget.

En diarieförd kopia på kontrakt lämnas till Enheten för ekonomi och HR, ekonomi@psychology.su.se för upplägg av ett nytt projekt.

Projektrapport kan hämtas på ivs.su.se/start/

Personalfrågor

Anställningar av personal på forskningsanslag handläggs av Enheten för ekonomi och HR, hr@psychology.su.se.

Utlägg lägger du själv in i Primula och lämnar originalkvitton till HR.

Hantering av forskningsdata

Huvudregeln vid Stockholms universitet är att forskning som är helt eller delvis offentligt finansierad så långt som möjligt bör vara öppet tillgänglig. Forskningsdata ska hanteras på ett sätt som gör den sökbar, tillgänglig, interoperativ och återanvändningsbar enligt de internationella FAIR-principerna.

Läs mer på Medarbetarwebben

Övrigt

Resor, Medarbetarwebben

Samverkansuppgiften

Registrera dina publikationer i DiVA via LARD, tipsa om medverkan i media eller artiklar som publicerats i välrenommerade tidskrifter. Med mera!

Vår forskningsinformation är nu upplagd i de nya mallarna. De viktigaste delarna är projektsidor, sidor för alla forskargrupper/labb, samt uppdaterade profilsidor. Dessa presenteras på olika sätt via fliken Forskning, ämnessidor, temasidor med mera. Komplettera din forskningsinformation med nyheter för att lyfta resultat och skapa intresse för din forskning.

Läs mer om detta och allt annat som ingår i helheten för att presentera all vår fina forskning.

Forskningsinformation till webben


Vill du nå ut med din forskning i media?

På Medarbetarwebben finns en hel del information från Press och redaktion om hur du når ut med din forskning i olika kanaler. Missa inte erbjudandet om mediaträning.

Press & redaktion

Är du (med)författare till en publikation och det står nämnt att du hör till (Psykologiska institutionen vid) Stockholms universitet så ska publikationen registreras i Digitala Vetenskaplig Arkivet, DiVA.

Vid vår institution är det Henrik Dunér som ansvarar för själva inmatningen i DiVA. Maila hdr@psychology.su.se om du har frågor kring detta.

Om du saknar en publikation i DiVA kan du registrera den i vårt enklare mellanregister LARD, så kontrollerar Henrik publikationen och lägger in den i DiVA om allt är i sin ordning.

Endast färdigpublicerat material läggs in i DiVA, artiklar ska ha fått volymnummer, sid- eller artikelnr osv, det räcker inte att de är Online first eller liknande.

I LARD kan du dock lägga in även sådana, så kontrollerar Henrik dem då och då för inläggning i DiVA när det är OK.

Sök dina publikationer i DiVA

Lägg in publikationer i LARD

 

Nya i Albano

Flytten till Albano är nu avklarad! Men kanske hittar du fortfarande något av intresse på sidan Nyinflyttade i Albano.

Nyinflyttade i Albano

 

K@nelbloggen

Kanelbulle från Kanelbloggen

För kompletterande lokal information och kommunikation är du som anställd välkommen in på K@nelbloggen, där du hittar lokala nyheter, råd och stöd, information från institutionsstyrelsen och andra arbetsgrupper, styrande dokument med mera.

K@nelbloggen är under avveckling i sin nuvarande form och den ersätts av mer information på den här sidan "Internt" (och eventuellt en sajt i Athena om behov finns). Säg gärna till om det finns sidor eller material som du behöver få med dig från K@nelbloggen till den här sidan (webmaster@psychology.su.se).

K@nelbloggen (begränsad åtkomst)

 

Kontakt

Om du har frågor om innehållet på våra interna sidor eller vill uppdatera informationen med din specialkunskap så kontakta webbredaktören enligt nedan.

Webbredaktör
På denna sida