Stressforskningsinstitutets årsredovisningar

Årsredovisningarna är ett sätt att presentera Stressforskningsinstitutets verksamhet och resultat ett år i taget. Och har man tillgång till flera så blir de sammantaget en historik över institutets utveckling.

Årsredovisningarna är formella dokument avsedda för institutets styrelse och medarbetare, för att de ska få information om vad institutet har åstadkommit under året och kan följa utvecklingen inom olika verksamhetsområden.

Men vi hoppas att de fakta och uppgifter som vi har ställt samman i dessa redovisningar även kan vara av intresse för andra, som till exempel institutets samarbetspartners och avnämare. Inte minst kan listorna med publikationer ge en tydlig fingervisning om omfattningen och vilken typ av forskning som sker vid institutet.

Trevlig läsning!

Årsredovisningar 2008 – 2022

Årsredovisning 2022 (7055 Kb)

Årsredovisning 2021 (583 Kb)

Årsredovisning 2020 (544 Kb)

Årsredovisning 2019 (1170 Kb)

Årsredovisning 2018 (1104 Kb)

Årsredovisning 2017 (594 Kb)

Årsredovisning 2016 (4673 Kb)

Årsredovisning 2015 (1164 Kb)

Årsredovisning 2014 (1081 Kb)

Årsredovisning 2013 (2387 Kb)

Årsredovisning 2012 (3431 Kb)

Årsredovisning 2011 (1717 Kb)

Årsredovisning 2010 (1851 Kb)

Årsredovisning 2009 (734 Kb)

Årsredovisning 2008 (584 Kb)

På denna sida