Stressforskningsrapporter

Stressforskningsinstitutet ger ut en egen serie av vetenskapligt granskade rapporter – Stressforskningsrapporter. Utgivningen är oregelbunden och sker numera bara digitalt. Rapporterna ges ut på svenska och engelska.

Materialet är licencierat under Creative Commons-licensen CC BY-NC-ND. Det innebär att du fritt får sprida materialet i ickekommersiella sammanhang så länge Stressforskningsinstitutet anges som källa, men inte ändra i det.

Stressforskningsrapporter

2017

Berthelsen, H., & Muhonen, T. (2017)
Psykosocialt säkerhetsklimat – ett sätt att mäta organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat.
Stressforskningsrapport 327 (452 Kb)

2014

Berthelsen, H., Westerlund, H., & Søndergård Kristensen, T. (2014)
COPSOQ II - en uppdatering och språklig validering av den svenska versionen av en enkät för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser.
Stressforskningsrapport 326 (873 Kb)

2013

Tucker, P., Bejerot, E., Kecklund, G., Aronsson, G., & Åkerstedt, T. (2013)
Doctors’ work hours in Sweden: Their impact on sleep, health, work-family balance, patient care and thoughts about work.
Stressforskningsrapport 325 (2264 Kb)

2012

Åkerstedt, T., Ingre, M., & Kecklund, G. (2012)
Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman?
Stressforskningsrapport 324 (761 Kb)

Lowden, A., & Åkerstedt, T. (2012)
Ljus i kontrollrummet vid Forsmark 3 anpassat till skiftschema för optimering av synergonomi, vakenhet och återhämtning.
Stressforskningsrapport 323 (2513 Kb)

2010

Kecklund, G., Ingre, M., & Åkerstedt, T. (2010)
Arbetstider, hälsa och säkerhet – en uppdatering av aktuell forskning.
Stressforskningsrapport 322 (3188 Kb)

2008

Oxenstierna, G., Widmark, M., Finnholm, K., & Elofsson, S. (2008)
Psykosociala faktorer i dagens arbetsliv och hur man mäter och beskriver dem.
Stressforskningsrapport 320 (7920 Kb)

2007

Kinsten, A., Magnusson Hanson, L., Hyde, M., Oxenstierna, G., Westerlund, H., & Theorell, T. (2007)
SLOSH – Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health: a nationally representative psychosocial survey of the Swedish working population.
Stressforskningsrapport 321 (2551 Kb)

2006

Kecklund, G., Eriksen, C. A., & Åkerstedt, T. (2006)
Hälsa, arbetstider och säkerhet inom Polisen.
Stressforskningsrapport 319 (1766 Kb)

Thulin Skantze, E. (2006)
Organisationsstrukturens betydelse för de anställdas hälsa. En explorativ studie baserad på fokusgruppsintervjuer bland chefer.
Stressforskningsrapport 318 (636 Kb)

Söndergaard, H. P. (2006)
Hälsoeffekter av rån och övriga traumatiska händelser bland handelsanställda. Delstudie I och II.
Stressforskningsrapport 317 (2230 Kb)

2005

Holmén-Isaksson, M. (2005)
Rehabilitering – En förhandling mellan individer och organisationer.
Stressforskningsrapport 316 (731 Kb)

Widmark, M. (2005)
Det nya arbetslivet. En explorativ studie som jämför två dominerande psykosociala arbetsmiljömodeller med aktuell arbetsmiljöproblematik i organisationsförhållanden.
Stressforskningsrapport 315 (818 Kb)

2004

Bernin, P., & Theorell, T. (2004)
Mönster för framgångsrikt ledarskap i vården.
Stressforskningsrapport 313 (819 Kb)

2003

Söderström, M., Jeding, K., Ekstedt, M., Kecklund, G., & Åkerstedt, T. (2003)
Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen.
Stressforskningsrapport 312 (1207 Kb)

Åkerstedt, T., & Kecklund, G. (2003)
Trötthet och trafiksäkerhet – en översikt av kunskapsläget.
Stressforskningsrapport 309 (752 Kb)

Åkerstedt, T., Ingre, M., & Eriksen, C. (2003)
Work hour flexibility and the ability to sustain working life to retirement.
Stressforskningsrapport 308 (442 Kb)

2002

Shahnavaz, S., & Ekblad, S. (2002)
Skolsköterskornas möte med asylsökande och andra nyanlända invandrar- och flyktingbarn. Fokusgruppsintervju med skolsköterskor i en av Stockholms invandrartäta kommuner.
Stressforskningsrapport 307 (357 Kb)

Ingre, M., Kecklund, G., Åkerstedt, T., Lindqvist, A., & Johansson, R. (2002)
Effekter av ändrad skiftordning i pappersindustri.
Stressforskningsrapport 306 (525 Kb)

Kecklund, G., Dahlgren, A., & Åkerstedt, T. (2002)
Undersökning av förtroendearbetstid: Vad betyder inflytande över arbetstiden för stress, hälsa och välmående?
Stressforskningsrapport 305 (667 Kb)

Ekblad, S., & Wasserman, D. (2002)
Tidig upptäckt och preventiv behandling av asylsökande i riskzonen för självmord.
Stressforskningsrapport 304 (3355 Kb)

Åkerstedt, T., & Theorell, T. (2002)
Biologiska stressmarkörer. Konsensusmöte 12–13/2 2002. Sammanfattning.
Stressforskningsrapport 303 (254 Kb)

2001

Ekstedt, M., Kecklund, G., Dahlgren, A., Åkerstedt, T., & Samuelson, B. (2001)
Kan dubbelskift vara en acceptabel arbetstidslösning? Effekt på återhämtning, stress och hälsa.
Stressforskningsrapport 301 (880 Kb)

Åkerstedt, T. (2001)
Arbetstider, hälsa och säkerhet – En sammanfattning av en översikt av aktuell forskning.
Stressforskningsrapport 300 (785 Kb)

Åkerstedt, T. (2001)
Arbetstider, hälsa och säkerhet – Sammanställning av aktuell forskning.
Stressforskningsrapport 299 (1799 Kb)

Kecklund, G., Ingre, M., Söderström, M., & Åkerstedt, T. (2001)
Tågtrafik och säkerhet: hur kan lokförarens arbetsmiljö förbättras?
Stressforskningsrapport 298 (574 Kb)

Matell, G., & Theorell, T. (2001)
Musikens roll i barns utveckling.
Stressforskningsrapport 295 (1101 Kb)

2000

Ingre, M., Söderström, M., Kecklund, G., Åkerstedt, T., & Kecklund, L. (2000)
Lokförares arbetssituation med fokus på arbetstider, sömn, stress och säkerhet.
Stressforskningsrapport 292 (2056 Kb)

På denna sida