Temablad från Stressforskningsinstitutet

Stressforskningsinstitutet presenterar i sin serie temablad en rad översiktliga kunskapsöversikter inom en rad olika områden gällande stress, sömn och hälsa.

Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer som ger en fördjupad kunskap om olika forskningsteman vid institutet:

En samling temablad, varje med någon enkel symbol på.

Arbete och självrapporterad hälsa bland svenska kvinnor och män (332 Kb)

Arbetsorganisation och hälsa (452 Kb)

En introduktion till sömn (931 Kb)

Jetlag, sömn och trötthet (913 Kb)

Skiftarbete, hälsa och säkerhet (926 Kb)

Stressmekanismer (288 Kb)

Trötthet och återhämtning (923 Kb)

Alla temablad är framarbetade gemensamt inom Stressforskningsinstitutet.

Samtliga temablad uppdaterades senast under 2015.

På denna sida