Studera utomlands

Att åka på ett studieutbyte är en värdefull upplevelse. Du har som student möjlighet att välja mellan olika alternativ.

Institutionens nätverk och avtal (ämnesspecifika), gemensamma nätverk och centrala avtal bjuder på olika möjligheter. Du hittar alla avtal under Aktuella utlysningar nedan!

Studenter i en stadsallé.

I samband med ditt utbyte får du möjlighet att reflektera över egna värderingar, perspektiv, styrkor och utvecklingsbara egenskaper. Inför ett studieutbyte krävs god planering minst en termin före avresa inom Europa och minst ett år inför studieutbyte utanför Europa. Inför ett studieutbyte görs en studieplanering för tiden under och efter det planerade utbytet.

Det är värdefullt att ta sig tid att reflektera över egna mål, sin kulturförståelse och problemlösningsförmåga före, under och efter en utbytestid. Att sätta mål och delmål för hela din planerade utbytestid hjälper dig i din lärprocess.

Låt dig inspireras av Felicia som nyligen kommit hem från en termin i Spanien

Hitta fler reseberättelser längre ner på sidan.

 

Aktuella utlysningar

Utlysning av institutionsavtal för studieutbyte under höstterminen 2024 är öppen den 1–20 februari 2024.

Välkommen på informationsmöte för dig som studerar vid Psykologiska institutionen och vill veta mer om utbytesmöjligheter inom och utanför Europa.

Datum: onsdag 24 januari 2024
Tid: 10:00–11:00
Zoomlänk: stockholmuniversity.zoom.us/j/66577898206


Har du frågor om kommande utlysningar är du välkommen att kontakta vår internationella koordinator vid Psykologiska institutionen: exchange@psychology.su.se


Utforska hela avtalsdatabasen

Avtalsportalen


Psykologiska institutionens avtal

Erasmus+

Nordplus
 

Centrala avtal och gemensamma nätverk CIVIS

Utlysningar
 

Praktik utomlands, inom Europa via Erasmus+

Läs mer om olika typer av praktik, villkor som gäller med mera:

Praktik utomlands via Erasmus+

Gamla Valencia. Foto: Theres Arnosdotter
Foto: Theres Arnosdotter

Före, under och efter ett utbyte finns praktiska saker att planera och genomföra. Delta gärna på de informationsmöten som genomförs regelbundet för att få vägledning. Information skickas även via mejl efter att du skickat in din ansökan till exchange@psychology.su.se. Ansökan sker minst en termin innan ett utbyte inom Europa.

Ansökan görs i två steg. Först ansöker du om att nomineras till en av Psykologiska institutionens utbytesplatser (se nedan). Efter att du blivit nominerad söker du direkt till partneruniversitetet.

Ansökan om utbyte utanför Europa sker minst ett år före studieutbytet.

Ansökan om nominering via centrala avtal

 1. Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven här nedanför.
 2. Fyll i Ansökan om nominering till utbytesstudier, SUPSY-52 (197 Kb)  (Word).
  Bifoga ett resultatintyg och ett personligt brev: Personal Letter (124 Kb)  (Word)
 3. För preliminära kursval: Utgå från respektive partnerinstitutions hemsida vad gäller kursutbud. Observera att dessa kursval är preliminära; om du blir nominerad kan dessa justeras i samband med att du gör den slutgiltiga ansökan till partneruniversitetet.
 4. För att du ska kunna tillgodoräkna dig studierna finns olika saker att tänka på beroende på vilken examen du läser mot. För frågor kring dina kursval och tillgodoräknanden kontakta exchange@psychology.su.se
 5. Skicka ansökan till exchange@psychology.su.se

För att ansöka om utbyte via Psykologiska institutionens Erasmusavtal måste du:

 • Vara registrerad och aktiv som student vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet med avsikt att ta ut en examen vid Stockholms universitet.
 • Inte tidigare ha varit på utbyte via Erasmus på samma studienivå i mer än sex månader.
 • Studera 2-12 månaders heltidsstudier vid värduniversitetet.
 • Kunna tillgodoräkna dig dina utlandsstudier vid Stockholms universitet efter utbytet.
 • Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 30 hp i psykologi.
 • Visa självständighet, personlig lämplighet och mognad för utbytesstudier.

Respektive mottagande lärosäte kan också kräva dokumenterade språkkunskaper, krav på lägsta betyg och särskilda behörighetskrav för kurser.

Nomineringskriterier för utbytesstudier vid Psykologiska institutionen

 • Du ska uppvisa goda studieresultat från Psykologiska institutionen samt vara behörig att fortsätta studierna vid tidpunkten för utresan.
 • Du ska vid tidpunkten för avresan uppfylla de språkkunskapskrav som ställs av det mottagande universitetet.
 • Du ska vara en god representant för Stockholms universitet.
 • Du ska visa självständighet och personlig lämplighet för utbytesstudier.
 • Du ska vara proaktiv och motiverad att bedriva utbytesstudier.
 • Du ska uppfylla reglerna för det utbytesprogram du reser inom.

Fastställda kriterier för prioritering och rangordning

I följande prioritetsordning sker rangordningen:

 1. Antal godkända högskolepoäng inom Psykologiska institutionen.
 2. Antal VG på kurser/program inom Psykologiska institutionen.
 3. Personligt brev.
 4. Främjande arbete för Psykologiska institutionen och/eller Stockholms universitet samt annat engagemang, till exempel föreningsmeriter, forskningserfarenhet eller annat engagemang med relevans för utbytet.

Vid lika meritering kan intervju komma att tillämpas.

Felicia, student på Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, med psykologi som huvudämne, åkte på studentutbyte via Erasmus+ till Madrid i Spanien.

Termin i Spanien gav kunskap, nya vänner och fina minnen


Denise Winroth, student på Allmänt masterprogram i psykologi (föregångaren till Internationellt masterprogram i psykologi), åkte på utbyte till Leuven, Belgien.

Reseberättelse, Erasmus+


Shamm Salih, student på Internationellt masterprogram i psykologi, åkte på studentutbyte till Island.

Reseberättelse, Erasmus-Nordlys

När får jag veta om jag blivit nominerad?

Normalt kan vi komma med besked till de sökande inom två veckor efter sista ansökningsdag.

Om jag blir nominerad, vad händer sen?

Efter att du har blivit nominerad gör du ansökan till partneruniversitetet. Exakta datum och rutiner kan skilja sig per partneruniversitet.

Kostar det något att åka på utbyte?

Du betalar inga terminsavgifter på mottagande lärosäte, men du måste själv betala för uppehälle under studierna. Utbytesstudier via avtal berättigar till studiemedel från CSN, se deras webbsida för mer information.

Utbyte via Erasmus+ ger också ett stipendium som hjälper dig att täcka de extrakostnader som uppkommer vid utbytet.

Mer information om Erasmusstipendium

Hur får jag mina kurser tillgodoräknade?

Du ansöker om tillgodoräknande digitalt via Ladok för studenter, se detaljerad information på sidan Tillgodoräknande. Läs noga igenom all information och notera att det går fortare att handlägga din ansökan om du skickar med alla underlag från början.

För att din ansökan ska kunna behandlas behöver du bifoga ett official transcript och en kopia på ditt signerade Learning Agreement.

Ladok för studenter

Tillgodoräknande

Observera att utbyte via Nordplusnätverket i psykologi endast är öppet för dig som läser Psykologprogrammet.

Utbytesstudier via Nordplus

Nätverket Civis

Via nätverket Civis har studenter möjlighet att söka till utbyte i Europa. Erasmusregler gäller för utbytet. Förutom Stockholms universitet ingår följande universitet i nätverket:

Université libre de Bruxelles (Belgien)

Aix-Marseille Université (Frankrike)

National and Kapodistrian University of Athens (Grekland)

Sapienza Università di Roma (Italien)

University of Bucharest (Rumänien)

Université de Lausanne (Schweiz)

Universidad Autonoma de Madrid (Spanien)

University of Glasgow (Storbritannien)

Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland)

Paris Lodron University of Salzburg (Österrike)

 

Utbyte utanför Europa

Läs mer på:

Ansökan centrala avtal och nätverk - steg för steg

Tycker du att det låter lockande att praktisera utomlands? Som student vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendium för att göra praktik, skriva uppsats eller samla in data i ett land som ingår i Erasmusprogrammet.

Praktik utomlands via Erasmus+

 

Läs mer

Studera utomlands

Praktisk information om utbytesstudier

Inspireras!

På denna sida