Studera utomlands

Att åka på ett studieutbyte är en värdefull upplevelse. Du har som student möjlighet att välja mellan olika alternativ.

Institutionens nätverk och avtal (ämnesspecifika), gemensamma nätverk och centrala avtal bjuder på olika möjligheter. För mer information mejla exchange.out@psychology.su.se samt utforska databasen med:

Institutionsavtal

Centrala avtal

I samband med ditt utbyte får du möjlighet att reflektera över egna värderingar, perspektiv, styrkor och utvecklingsbara egenskaper. Inför ett studieutbyte krävs god planering minst en termin före avresa inom Europa och minst ett år inför studieutbyte utanför Europa. Inför ett studieutbyte görs en studieplanering före, under och efter planerad utbytestid.

Processen blir en läroprocess i sig. Sätt mål och delmål före, under och efter planerad utbytestid. Att reflektera över egna mål, kulturförståelse och problemlösningsförmåga i samband med planerat utbyte, före, under och efter en utbytestid är värdefulla funderingar värda att ge sig tid till.

Inspireras av studenters reseberättelser
 

Photo by Tyler Nix on Unsplash


Se möjligheterna!

En nordisk studie genomförd av UHR publicerad 2013 visar att studenter ser osäkerhet om tillgodoräknanden och förlängning av studietiden som eventuella hinder för utlandsstudier. Möjligheterna och lösningarna är betydligt fler en eventuella hinder.

Läs mer om studien Uppmuntran viktig för beslut om utbytesstudier

Utlysningsdatum!

Var uppmärksam på de olika utlysningsdatumen, då dessa är olika för institutionsavtal och centrala avtal (Se aktuella utlysningar här nedan.)

För mer information, följ upp intresset för utlandsstudier, mejla till exchange.out@psychologiska.su.se


 

Aktuella utlysningar

Utlysning av institutionsavtal för studieutbyte under vårterminen 2022 är inställd.

Utlysning av institutionsavtal för studieutbyte under höstterminen 2022 planeras öppna i februari 2022.
 

Erasmus+ – Psykologiska institutionens avtal

Psykologiska institutionens avtal (Erasmus+)
 

Nordplus – Psykologiska institutionens avtal

Psykologiska institutionens avtal (Nordplus)
 

Centrala avtal och gemensamma nätverk CIVIS

Utlysningar
 

Praktik utomlands, inom Europa via Erasmus+

Läs mer om olika typer av praktik, villkor som gäller med mera:

Praktik utomlands via Erasmus+

 

Fältstudier utomlands - Minor Field Studies

Läs mer om MFS längre ner på sidan, eller gå direkt till www.su.se/mfs

Före, under och efter ett utbyte finns det praktiska saker att planera. Mer information samt praktiskt material skickas ut via mejl efter att du har mejlat in din intresseförfrågan till exchange.out@psychology.su.se minst en termin innan ett utbyte inom Europa, minst ett år innan ett studieutbyte utanför Europa.

Ansökan görs i två steg - först ansöker du om att nomineras till en av Psykologiska institutionens utbytesplatser (se nedan). Efter att du blivit nominerad söker du direkt till partneruniversitetet.

Ansökan om nominering via centrala avtal

 1. Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven här nedanför.
 2. Fyll i Ansökan om nominering till utbytesstudier (SUPSY-52) (194 Kb) (Word).
  Bifoga ett studieintyg och ett personligt brev:  Personal Letter 2020/2021 (189 Kb) (Word)
 3. För preliminära kursval: Utgå från respektive partnerinstitutions hemsida vad gäller kursutbud. Observera att dessa kursval är preliminära; om du blir nominerad kan dessa justeras i samband med att du gör den slutgiltiga ansökan till partneruniversitetet.
 4. För att du ska kunna tillgodoräkna dig studierna finns olika saker att tänka på beroende på vilken examen du läser mot. För frågor kring dina kursval och tillgodoräknanden kontakta exchange.out@psychology.su.se
 5. Skicka ansökan till exchange.out@psychology.su.se

För att ansöka om utbyte via Psykologiska institutionens Erasmusavtal måste du:

 • Vara registrerad och aktiv som student vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet med avsikt att ta ut en examen vid Stockholms universitet.
 • Inte tidigare ha varit på utbyte via Erasmus på samma studienivå i mer än sex månader.
 • Studera 3-12 månaders heltidsstudier vid värduniversitetet.
 • Kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier inom din utbildning vid Stockholms universitet.
 • Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 60 hp, varav minst 30 hp i psykologi.
 • Visa personlig lämplighet och mognad för utbytesstudier. Detta görs i vägledningssamtal med utbyteskoordinator.

Respektive mottagande lärosäte kan också kräva dokumenterade språkkunskaper, krav på lägsta betyg och särskilda behörighetskrav för kurser.

Denise Winroth, student på Allmänt masterprogram i psykologi, åkte på utbyte till Leuven, Belgien.

Reseberättelse, Erasmus+

När får jag veta om jag blivit nominerad?

Normalt kan vi komma med besked till de sökande inom två veckor efter sista ansökningsdag.

Om jag blir nominerad, vad händer sen?

Efter att du har blivit nominerad gör du ansökan till partneruniversitetet. Exakta datum och rutiner kan skilja sig per partneruniversitet.

Kostar det något att åka på utbyte?

Du betalar inga terminsavgifter på mottagande lärosäte, men du måste själv betala för uppehälle under studierna. Utbytesstudier via avtal berättigar till studiemedel från CSN, se deras webbsida för mer information.

Utbyte via Erasmus+ ger också ett stipendium som hjälper dig att täcka de extrakostnader som uppkommer vid utbytet.

Mer information om Erasmusstipendium

Hur får jag mina kurser tillgodoräknade?

Du fyller i blanketten  Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier (SUPSY-54) (234 Kb)  och lämnar in den till Psykologiska institutionens internationella koordinator. Beslut fattas av studierektor för utbildningen. Mer information och regler hittar du i blanketten på sidan 2.

Observera att utbyte via Nordplusnätverket i psykologi endast är öppet för dig som läser Psykologprogrammet.

Utbytesstudier via Nordplus

Nätverket Civis

Via nätverket Civis har studenter möjlighet att söka till utbyte i Europa. Erasmusregler gäller för utbytet. Följande universitet ingår i nätverket:

Aix-Marseille Université (Frankrike)

National and Kapodistrian University of Athens (Grekland)

University of Bucharest (Rumänien)

Université libre de Bruxelles (Belgien)

Universidad Autonoma de Madrid (Spanien)

Sapienza Università di Roma (Italien)

Stockholms universitet

Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland)

 

Utbyte utanför Europa

Läs mer på:

Ansökan centrala avtal och nätverk - steg för steg

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium som syftar till finansiering av utlandsvistelse i samband med examensuppsats med anknytning till ett utvecklingsland. Finansieringen är tänkt att täcka kostnader för en datainsamling som sker under 8-10 veckor. Du som skall skriva examensuppsats på grund- eller avancerad nivå, inklusive psykologexamensuppsats, och är intresserad av att göra ditt uppsatsarbete i samarbete med en institution/organisation i ett utvecklingsland kan söka detta stipendium.

Läs mer om MFS
 

MFS-inspiration

Bli inspirerad av den personliga videon som Tobias Landström gjorde när han åkte till Colombia för att samla data till sin psykologexamensuppsats genom ett MFS-stipendium våren 2018.

 

 

Tycker du att det låter lockande att praktisera utomlands? Som student vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendium för att göra praktik, skriva uppsats eller samla in data i ett land som ingår i Erasmusprogrammet.

Praktik utomlands via Erasmus+

 

Läs mer

Studera utomlands

Praktisk information om utbytesstudier

Inspireras!

 

Kontakt

Tidsbokning för samtal via telefon eller på plats på institutionen, bokas via e-post.

Internationell koordinator
På denna sida