Studera utomlands

Att åka på ett studieutbyte är en värdefull upplevelse. Du har som student möjlighet att välja mellan olika alternativ.

Institutionens nätverk och avtal (ämnesspecifika), gemensamma nätverk och centrala avtal bjuder på olika möjligheter. Du hittar alla avtal under Aktuella utlysningar nedan!

I samband med ditt utbyte får du möjlighet att reflektera över egna värderingar, perspektiv, styrkor och utvecklingsbara egenskaper. Inför ett studieutbyte krävs god planering minst en termin före avresa inom Europa och minst ett år inför studieutbyte utanför Europa. Inför ett studieutbyte görs en studieplanering före, under och efter planerad utbytestid.

Processen blir en läroprocess i sig. Sätt mål och delmål före, under och efter planerad utbytestid. Att reflektera över egna mål, kulturförståelse och problemlösningsförmåga i samband med planerat utbyte, före, under och efter en utbytestid är värdefulla funderingar värda att ge sig tid till.

Inspireras av studenters reseberättelser
 

Photo by Tyler Nix on Unsplash


Se möjligheterna!

En nordisk studie genomförd av UHR publicerad 2013 visar att studenter ser osäkerhet om tillgodoräknanden och förlängning av studietiden som eventuella hinder för utlandsstudier. Möjligheterna och lösningarna är betydligt fler en eventuella hinder.

Läs mer om studien Uppmuntran viktig för beslut om utbytesstudier

 

Aktuella utlysningar

Utlysning av institutionsavtal för studieutbyte under höstterminen 2023 och för helåret 2023–2024 är öppen den 1–20 februari 2023.

Miss inte våra informationsmöten om möjligheterna till utbytesstudier:

 • onsdagen den 7 december 2022, kl. 12:00–13:00
 • tisdagen den 31 januari 2023, kl. 15:00–16:00.

Har du frågor om kommande utlysningar är du välkommen att kontakta våra internationella koordinatorer vid Psykologiska institutionen: exchange@psychology.su.se


Utforska hela databasen

Institutionsavtal

Centrala avtal


Erasmus+ – Psykologiska institutionens avtal

Psykologiska institutionens avtal (Erasmus+)
 

Nordplus – Psykologiska institutionens avtal

Psykologiska institutionens avtal (Nordplus)
 

Centrala avtal och gemensamma nätverk CIVIS

Utlysningar
 

Praktik utomlands, inom Europa via Erasmus+

Läs mer om olika typer av praktik, villkor som gäller med mera:

Praktik utomlands via Erasmus+

Före, under och efter ett utbyte finns det praktiska saker att planera. Mer information samt praktiskt material skickas ut via mejl efter att du har mejlat in din intresseförfrågan till exchange@psychology.su.se minst en termin innan ett utbyte inom Europa, minst ett år innan ett studieutbyte utanför Europa.

Ansökan görs i två steg - först ansöker du om att nomineras till en av Psykologiska institutionens utbytesplatser (se nedan). Efter att du blivit nominerad söker du direkt till partneruniversitetet.

Ansökan om nominering via centrala avtal

 1. Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven här nedanför.
 2. Fyll i Ansökan om nominering till utbytesstudier, SUPSY-52 (194 Kb)  (Word).
  Bifoga ett studieintyg och ett personligt brev: Personal Letter 2022/2023 (190 Kb)  (Word)
 3. För preliminära kursval: Utgå från respektive partnerinstitutions hemsida vad gäller kursutbud. Observera att dessa kursval är preliminära; om du blir nominerad kan dessa justeras i samband med att du gör den slutgiltiga ansökan till partneruniversitetet.
 4. För att du ska kunna tillgodoräkna dig studierna finns olika saker att tänka på beroende på vilken examen du läser mot. För frågor kring dina kursval och tillgodoräknanden kontakta exchange@psychology.su.se
 5. Skicka ansökan till exchange@psychology.su.se

För att ansöka om utbyte via Psykologiska institutionens Erasmusavtal måste du:

 • Vara registrerad och aktiv som student vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet med avsikt att ta ut en examen vid Stockholms universitet.
 • Inte tidigare ha varit på utbyte via Erasmus på samma studienivå i mer än sex månader.
 • Studera 2-12 månaders heltidsstudier vid värduniversitetet.
 • Kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier inom din utbildning vid Stockholms universitet.
 • Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 30 hp i psykologi.
 • Visa personlig lämplighet och mognad för utbytesstudier.

Respektive mottagande lärosäte kan också kräva dokumenterade språkkunskaper, krav på lägsta betyg och särskilda behörighetskrav för kurser.

Nomineringskriterier för utbytesstudier vid Psykologiska institutionen

 • Du ska uppvisa goda studieresultat från Psykologiska institutionen samt vara behörig att fortsätta studierna vid tidpunkten för utresan.
 • Du ska vid tidpunkten för avresan uppfylla de språkkunskapskrav som ställs av det mottagande universitetet.
 • Du ska vara en god representant för Stockholms universitet.
 • Du ska vara proaktiv och motiverad att bedriva utbytesstudier.
 • Du ska uppfylla reglerna för det utbytesprogram du reser inom.

Fastställda kriterier för prioritering och rangordning

I följande prioritetsordning sker rangordningen:

 1. Antal godkända högskolepoäng inom Psykologiska institutionen.
 2. Antal VG på kurser/program inom Psykologiska institutionen.
 3. Personligt brev.
 4. Främjande arbete för psykologprogrammet och/eller Stockholms universitet samt annat engagemang, till exempel föreningsmeriter, forskningserfarenhet eller annat engagemang med relevans för utbytet.

Vid lika meritering kan intervju komma att tillämpas.

Denise Winroth, student på Allmänt masterprogram i psykologi, åkte på utbyte till Leuven, Belgien.

Reseberättelse, Erasmus+


Shamm Salih, student på Internationellt masterprogram i psykologi, åkte på studentutbyte till Island.

Reseberättelse, Erasmus-Nordlys

När får jag veta om jag blivit nominerad?

Normalt kan vi komma med besked till de sökande inom två veckor efter sista ansökningsdag.

Om jag blir nominerad, vad händer sen?

Efter att du har blivit nominerad gör du ansökan till partneruniversitetet. Exakta datum och rutiner kan skilja sig per partneruniversitet.

Kostar det något att åka på utbyte?

Du betalar inga terminsavgifter på mottagande lärosäte, men du måste själv betala för uppehälle under studierna. Utbytesstudier via avtal berättigar till studiemedel från CSN, se deras webbsida för mer information.

Utbyte via Erasmus+ ger också ett stipendium som hjälper dig att täcka de extrakostnader som uppkommer vid utbytet.

Mer information om Erasmusstipendium

Hur får jag mina kurser tillgodoräknade?

Du fyller i blanketten Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier (SUPSY-54) och lämnar in den till Psykologiska institutionens internationella koordinator. Beslut fattas av studierektor för utbildningen. Mer information och regler hittar du i blanketten på sidan 2.

Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier, SUPSY-54 (168 Kb)

Observera att utbyte via Nordplusnätverket i psykologi endast är öppet för dig som läser Psykologprogrammet.

Utbytesstudier via Nordplus

Nätverket Civis

Via nätverket Civis har studenter möjlighet att söka till utbyte i Europa. Erasmusregler gäller för utbytet. Följande universitet ingår i nätverket:

Université libre de Bruxelles (Belgien)

Aix-Marseille Université (Frankrike)

National and Kapodistrian University of Athens (Grekland)

Sapienza Università di Roma (Italien)

University of Bucharest (Rumänien)

Universidad Autonoma de Madrid (Spanien)

University of Glasgow (Storbritannien)

Stockholms universitet

Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland)

 

Utbyte utanför Europa

Läs mer på:

Ansökan centrala avtal och nätverk - steg för steg

Tycker du att det låter lockande att praktisera utomlands? Som student vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendium för att göra praktik, skriva uppsats eller samla in data i ett land som ingår i Erasmusprogrammet.

Praktik utomlands via Erasmus+

 

Läs mer

Studera utomlands

Praktisk information om utbytesstudier

Inspireras!

På denna sida