Aktuella kurser på forskarnivå

I forskarutbildningen ingår att läsa kurser motsvarande 75 hp, varav minst 30 hp ska vara metodkurser och minst 30 hp ska vara ämneskurser. På den här sidan får du hjälp att hitta lämpliga kurser att läsa och information om hur du anmäler dig till dem.

Anmälan till kurser

Anmälan till kurs inom forskarutbildningen sker genom särskild anmälningsblankett (se nedan) som du fyller i och sparar med ditt eget namn och skickar till studentexpeditionen med e-post till expeditionen@psychology.su.se.

Alternativt kan du skriva ut pdf-blanketten, fylla i den och posta till postadress som framgår av blanketten.

Application for graduate course (53 Kb)


Kurser som ges VT 2021

Här nedan hittar du basinformation om de kurser som Psykologiska institutionen erbjuder VT 2021 (fler kommer vartefter). Du kan också undersöka om det finns kurser på avancerad nivå som skulle passa i din utbildning. Stäm av med handledare och studierektor innan du anmäler dig till en sådan kurs.

Registrerade studenter på kurserna hittar mer detaljerad information i Athena.

Statistik 2, 7,5 hp

Kurskod: PS3STA2
Kursansvarig: Mats E. Nilsson, mnn@psychology.su.se
Kursanvisningar: Statistik 2, 7,5 hp, VT 2021.
Språk: Undervisningen sker på engelska.

 

Relational Frame Theory, 7,5 hp

Kurstyp: Kursen ges som läskurs.
Kursansvarig: Robert Johansson, robert.johansson@psychology.su.se
Kursanvisningar: Relational Frame Theory, 7,5 hp, VT 2021.
Språk: Kursen ges i första hand på engelska.

 

R for Reproducible Psychology, 3 hp

Kursansvarig: Stefan Wiens, stefan.wiens@psychology.su.se
Kursanvisningar: R for Reproducible Psychology, 3 hp, VT 2021.
Kurstid: Föreläsningar 10-11 mars 2021 (men kan annars tas andra tider)
Språk: Undervisningen sker på engelska.

 

Psychoneuroimmunology, 4,5 hp

Kursnummer: 5252
Kursansvariga: Mats Lekander, mats.lekander@ki.se, och Julie Lasselin, julie.lasselin@su.se
Kursinformation: Kursen ges i samarbete med Karolinska Institutet. Du hittar kursinformation i deras kurskatalog.
Psychoneuroimmunology, 4,5 hp, VT 2021.
Ansökan: Du ansöker till kursen senast den 15 februari 2021 genom e-post direkt till Julie Lasselin, julie.lasselin@su.se
Språk: Undervisningen sker på engelska.


Kurser som ges HT 2020

Här nedan hittar du basinformation om de kurser som Psykologiska institutionen erbjuder HT 2020. Du kan också undersöka om det finns kurser på avancerad nivå som skulle passa i din utbildning. Stäm av med handledare och studierektor innan du anmäler dig till en sådan kurs.

Registrerade studenter på kurserna hittar mer detaljerad information i Athena eller i förekommande fall i Karolinska Institutets motsvarighet.

Stress, Sleep, and Health, 3 hp

Kursansvariga: Julie Lasselin, julie.lasselin@su.se och Mats Lekander, mats.lekander@su.se
Kursen är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet och ges HT 2020, 2 - 13 november.
Kursanvisningar: Se kurskatalogen KIWAS på Karolinska Institutet, HT 2020.
Språk: Undervisningen sker på engelska.
Anmälan: Anmälan via KIWAS fredag 15 maj. Om du inte har ett KI-konto kan du skapa ett särskilt konto för kursanmälan direkt på sajten. (Om det finns platser kvar tas även anmälan via e-post emot fram till och med den 15 september.)
 

 

Research Methods 2, 7,5 hp

Kursansvarig: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se
Kursen ges HT 2020 på halvfart med start i november.
Språk: Undervisningen sker på engelska.
Kursanvisningar: Research Methods 2, 7,5 hp, HT 2020.
Schema i TimeEdit

Reproducibility, 3 – 5 hp (läskurs)

Kursansvarig lärare: Stefan Wiens, sws@psychology.su.se
Kursanvisningar: Reproducibility, 3 – 5 hp
 

Sustainable career development, 7,5 hp

Kursansvarig lärare: Claudia Bernhard Oettel, claudia.bernhard.oettel@su.se
Kursanvisningar: Sustainable career development, 7,5 hp

Du kan välja att läsa så kallade institutionsövergripande forskarutbildningskurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och kurser vid andra institutioner än vår egen.

Det kan finnas kurser inom andra ämnesområden som den studerande i samråd med handledaren anser relevanta för avhandlingsarbetet. Kurser som ges utanför vår institution ska godkännas av studierektor innan de får tillgodoräknas i utbildningen.

Tillgodoräknande av kurs

När du ansöker om tillgodoräknande använder du blanketten "Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier" och bifogar intyg på tagna poäng samt kursbeskrivning med litteraturlista.

Externa kurser

Vill du läsa en doktorandkurs vid ett annat universitet/högskola? Efter överenskommelse kan detta gå bra. Här följer exempel på andra institutioner som ger kurser som den studerande kan tillgodoräkna sig i forskarutbildningen i psykologi.

Institutionsövergripande forskarutbildningskurser, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet

Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

Karolinska Institutet

KTH

Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

NordForsk – Nordic Research Board

Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Tipsa om fler adresser till studierektor Fredrik Jönsson, fredrik.jonsson@psychology.su.se

Kontakt

Frågor kring studier på forskarnivå besvaras av studentexpeditionen, studievägledare eller studierektor. Se kontaktuppgifter nedan.

Studentexpedition - Avancerad nivå och forskarnivå
Studievägledare för masterutbildning
Studierektor - Forskarnivå

Sök bland våra utbildningar