Ledarskapets förutsättningar del 1 och 2, 7,5 hp

Syftet med den här kursen är att skapa ökad förståelse för ledarskapets förutsättningar.

I kursen introduceras ett strukturellt perspektiv och metoder för att kartlägga organisatoriska förutsättningar och därigenom ett fokus på de svårigheter och möjligheter som finns i den egna organisationen.

Datum för nästa kurstillfälle 2020/2021: 7-8 oktober, 4-5 november, 2-3 december, 14 januari (2021), 18 februari (2021). Del 1 avslutas 3 december.

Hela kursen, del 1 och del 2, motsvarar en ackrediterad specialistkurs om 7,5 högskolepoäng. Det går även bra att enbart läsa del 1 om du inte önskar tillgodoräkna kursen som specialistkurs inom området.

Den övergripande frågan gäller hur väl fungerande organisationer skapas, dvs organisationer som understödjer ett fungerande chefskap. Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på organisatoriska förutsättningar och idag arbetar som operativ eller strategisk chef, arbetar inom HR, FHV eller för någon av arbetsmarknadens parter. Kursen vänder sig också till dig som är legitimerad psykolog och vill specialisera dig inom arbets- och organisationspsykologi. Vi ser helst att kursdeltagarna har en bred och blandad erfarenhet för att få till intressanta och fördjupande diskussioner i ämnet.

Många chefer befinner sig idag i ett sammanhang som karaktäriseras av hög komplexitet och med omfattande styrning. De organisatoriska villkoren utgör en utmaning för chefer, men också för det administrativa stödet som ska verka proaktivt för att bidra till en bra arbetsmiljö. Frågor om ledarskap tar ofta sin utgångspunkt i ett individperspektiv där man till största del fokuserar på chefers ledaregenskaper oavhängigt det sammanhang chefer verkar inom.


Ansökan och kursfakta

Kursen ges som uppdragsutbildning genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte. Kostnaden är 22.000 SEK exklusive moms om du följer hela den ackrediterade specialistkursen motsvarande 7,5 hp. Om du enbart läser del 1 stannar kostnaden vid 16.500 SEK exklusive moms.

Ansökan sker genom att du skriver ut och fyller i ansökningsblankett, inklusive din egen och arbetsgivarens underskrift, och därefter postar till angiven adress.

För kurs med start 7 oktober 2020

Ansökningsblankett 2020 (101 Kb)

Ansökningsblankett psykologer 2020 (101 Kb)  (som gäller för psykologer inom specialistordningen)

Sista ansökningsdag är 13 juni 2020.

Har du frågor om kursen eller ansökningsförfarandet kan du kontakta kursansvarig lärare Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se.

Kurstyp: Kurs anordnad som uppdragsutbildning (ackrediterad som specialistkurs).

Omfattning: Hela kursen, del 1 och del 2, motsvarar 7,5 högskolepoäng (hp)

Datum för nästa kurstillfälle 2020/2021: 7-8 oktober, 4-5 november, 2-3 december, 14 januari (2021), 18 februari (2021). Del 1 avslutas 3 december.

Plats: Psykologiska institutionen

Kostnad enbart del 1: 16.500:-
Kostnad del 1 + del 2: 22.000:- (ackrediterad specialistkurs, 7,5 hp)

Kontaktperson: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se

Kursanvisningar och schema

Kursanvisningar (290 Kb)

Schema (146 Kb)

Kontakt

Uppdragsutbildning

Sök bland våra utbildningar