Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp

Kursen kan vara intressant för dig som inom kort har en filosofie kandidatexamen med PAO-inriktning. Syftet med kursen är att ge dig tillfälle att tillämpa de kunskaper du skaffat dig under grundutbildningen. Kursen ges preliminärt VT 2021 nästa gång.

Praktiktiden är 50 arbetsdagar på heltid, under kursens gång. Lämpliga arbetsuppgifter är allmänt HR-arbete av det slag som förekommer på en personalavdelning.

Kursen ges på avancerad nivå en gång per år med start under vårterminen.

Du har möjlighet att söka kursen och bli antagen med villkor även om du inte är klar med kandidatuppsatsen, förutsatt att du kommer att bli examinerad och klar till terminsstarten.

Du söker till kursen på vanligt vis på antagning.se

Du måste själv ombesörja lämplig praktikplats och få den godkänd av respektive institution (se introduktionsbrev nedan). För att du ska kunna registrera dig på kursen behöver du få arbetsplatsens skriftliga godkännande enligt introduktionsbrevet nedan samt sända in godkännandet till respektive institution. Godkännandet måste vara oss tillhanda senast den 5 januari. Det slutgiltiga godkännandet av praktikplatsen sker därefter från vår sida senast den 15 januari.

Arbetsplatsens godkännande sänder du per post till PAO-ansvarig på den institution du avser att läsa vid.

Praktikplatsens godkännande (49 Kb)

Kursinformation

Kursplan: PSAOM3

Kursanvisningar: Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp, VT 2019.

Schema, VT 2020: Kursen ges under period 1 och 2. Se schema.

Kursansvarig: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se

Engelsk benämning: Integrating Human Resource Management in Psychology with Internship

Sök bland våra utbildningar