Institutionen för folkhälsovetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för folkhälsovetenskap
Foto: Mostphotos

Mest nedladdade forskningsartikeln under 2020 publicerad av forskare vid Folkhälsovetenskap

Forskning baserad på Uppsala Multigenerationella studie bakom en av de mest nedladdade artiklarna under 2020 från Longitudinal and Life Course Studies. Artikeln behandlar hur socio-ekonomisk position (SEP) under livet påverkar livslängden.

Bild: Mostphotos

Socio-ekonomisk ojämlikhet gör att pandemin drabbar utrikesfödda hårdare

Vissa grupper av personer födda utomlands har högre risk att dö i sviterna av covid-19 än de som är födda i Sverige. I Forte Fokus kan du läsa mer om detta i en artikel av Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap och Agneta Cederström, forskare, båda aktiva vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

Professor Olle Lundberg

"Hur vi ska nå målet kräver också forskning". Om debattklimatet i forskarsamhället

Professor Olle Lundberg skriver tillsammans med Jonas Björck, generaldirektör för Forte, en replik på Vetenskapsrådets inlägg om debattklimatet i forskarsamhället i tidningen Curie från Vetenskapsrådet.

Foto: Mostphotos

Social hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv: Jämlikhet i levnadsvillkor och hälsa

Hållbar utveckling inbegriper samspel mellan ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner av samhället, som tillsammans skapar förutsättningar för att tillgodose mänskliga behov idag och för framtida generationer. Ansökan är öppen mellan 19 februari och 15 mars!

Photo: Mostphotos

Folkhälsa, artificiell intelligens (AI) och big data: Möjligheter och utmaningar

Artificiell intelligens (AI) gör det möjligt för maskiner att lära sig utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Möjligheterna med AI tycks vara obegränsade, inte minst med tanke på de enorma datamängder (big data) som genereras i dagens samhälle.

Bild: Mostphotos

Lär dig hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av statistik

Statistik handlar om att analysera och utvärdera insamlad data och information. Man gör detta för att kunna förstå det man studerar och även kunna förutsäga framtida händelser, till exempel hur ett politiskt val kommer att gå, eller hur en pandemi kan förhindras.

Tärningar som stavar FAKE NEWS

Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa

Under senare tid har en ökad faktaresistens och spridandet av fake news livligt debatterats. Den ökade användningen av sociala medier tros ha bidragit till spridningen av faktaresistens och fake news, bland annat genom ”filterbubblor” där informationsflödet i sociala medier skräddarsys utifrån användarnas tidigare beteenden.

Photo: Mostphotos

Smartphonegenerationen sedd ur ett folkhälsoperspektiv

Hur påverkar det moderna samhället ungas levnadsvanor och hälsa? Hur mår Smartphonegenerationen egentligen, vad tänker de och vad vill de?

Illustration: SaraMara

Nominera till årets lärare

Vem skulle du ge priset Årets lärare?
Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning? Din röst är viktig för att undervisningen ska prioriteras och utvecklas. Alla studenter och anställda vid Stockholms universitet kan föreslå lärare till pedagogiska priset.

Debattartikel i SvD angående covid-19-relaterade ojämlikheter i hälsa

"Om alla bär munskydd på offentliga platser kan de som är mest utsatta och sårbara skyddas bättre och antalet smittade minska. Därmed kan också de covid-19-relaterade ojämlikheterna i hälsa minskas." skiver 10 forskare och doktorander i en debattartikel i SVD (21-01-28)

Tjugo år med forskningscentret SoRAD

Från idé via osäkerhet till nypremiär ­− tjugo år med forskningscentret SoRAD. I Popnad kan du läsa om hur SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) har utvecklats från tanke till ett starkt forskningscentrum.

Photo: Niklas Björling

Folkhälsovetenskap – ett dynamiskt och dagsaktuellt ämne

Folkhälsovetenskap är ett ämne med ständig samhällsrelevans. I och med coronapandemin så har intresset ökat – vilket bland annat märks på söktrycket till sommarens kurser. Mikael Rostila är prefekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet och arbetar just nu med ett projekt kopplat till pandemins effekter.

 

 

Distansundervisning VT21

Distansbaserad undervisning av vårterminens kurser

All undervisning på både grundnivå och avancerad nivå vid Institutionen för folkhälsovetenskap kommer att ges på distans under första perioden av vårterminen 2021.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

www.su.se/livetpadistans

Studera, undervisa och arbeta på distans

Information om att studera, undervisa och arbeta på distans vid Stockholms universitet finns samlat på ett ställe.

Till utbildningskatalogen

Om våra utbildningar
CHESS | SoRAD
PLAY @ PHS -Puff startsida

Department of Public Health Sciences and Stockholm University on social mediaDepartment of Public Health Sciences at SU on Facebook Stockholm University on Instagram Stockholm University on Linkedin Department of Public Health Sciences at SU on Twitter Stockholm University on YouTube
 

Twitter Folkhälsovetenskap