Institutionen för folkhälsovetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för folkhälsovetenskap

Forskningsassistent

Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en tidsbegränsad anställning som forskningsassistent på deltid (75%). Sista ansökningsdag: 2018-12-18. Ref.nr SU FV-4160-18.

Snart kan du söka till vårt nya Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap, 180 hp

Bli hälsovetare! Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap passar dig som har ett stort intresse för människors hälsa och ohälsa, både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv. Programmet startar hösten 2019.

Andres Hjern, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap Foto: N Björling

Vetenskapsrådet beviljar medel för forskning om Vårdval Stockholm

Anders Hjern, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har av Vetenskapsrådet tilldelats forskningsbidrag på drygt 2,6 miljoner kronor för det tvååriga projektet "Vårdval Stockholm - hur har det påverkat vårdutnyttjande hos barn i olika sociala grupper och bostadsområden?".

Jukka Törrönen, Professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Photo: Niklas Björling

Vetenskapsrådet stöder beroendeforskning med 3,2 miljoner kronor

Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har av Vetenskapsrådet tilldelats ett projektbidrag på 3 200 000 kronor för det treåriga forskningsprojektet "Addiction som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelse av självbiografiska berättelser om olika beroenden".

Tomas Hemmingsson, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: N Björling

Forskningsanslag för "Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre"

Vetenskapsrådet har beviljat Tomas Hemmingsson, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på strax under 3,6 miljoner kr för det treåriga projektet ”Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre. Betydelsen av barndomsfaktorer samt psykosocialt och fysiskt belastande arbetsmiljöer mätta över ett helt arbetsliv”.

Sol Juarez, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap Foto: Sol Juarez

Anslag för forskning om oavsiktliga hälsokonsekvenser av svensk föräldraledighetspolitik

Sol Pía Juarez, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har av Vetenskapsrådet erhållit 5 604 000 SEK i forskninganslag för projektet ”De oavsiktliga följderna av svensk föräldraledighetspolitik: Ett hälsoperspektiv”.

Roll the dice Photo: Pixabay

Reglering, prevention och behandling av spelproblem

Delta i vårens mötesplats för diskussion och kunskapsutbyte kring den nya lagstiftningen rörande spel om pengar och rätt till stöd och behandling vid spelproblem.

Photo: crazymedia/Mostphotos

Tillit till andra ger längre liv

Litar du på andra människor? Då har du bättre chans att leva längre. Personer som känner ett allmänt förtroende för sina medmänniskor – främlingar inkluderade – tenderar att leva längre. De som däremot misstror det mesta i livet ökar risken för ett kortare liv. Detta visar en ny studie av forskare från Lunds och Stockholms universitet.

Hitta till oss

Department of Public Health Sciences and Stockholm University on social mediaDepartment of Public Health Sciences at SU on Facebook Stockholm University on Instagram Stockholm University on Linkedin Department of Public Health Sciences at SU on Twitter Stockholm University on YouTube
 

Twitter Folkhälsovetenskap