Institutionen för folkhälsovetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för folkhälsovetenskap
Bild: Mostphotos

Antagen till våra fristående kurser i höst?

Välkommen till Institutionen för folkhälsovetenskap och höstens kurser. På respektive kurshemsida hittar du välkomstbrev med information om registrering, kursstart och annan värdefull information. Följ länken till höstterminens kurser för mer information: Kurser HT

Timglas

Antagen som reserv?

Eventuell reservantagning till samtliga höstens kurser påbörjas tidigast den 26 augusti 2019. Du kan då få ett erbjudande om en kursplats via mejl.

Professor Olle Lundberg

Olle Lundberg ledamot i ny forskningsberedning

Professor Olle Lundberg är en av tolv ledamöter i regeringens nya forskningsberedning. Tillsammans med Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och professor Johan Kuylenstierna vid Institutionen för naturgeografi ingår han i en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning.

Johan Rehnberg, FD i folkhälsovetenskap. Foto: Eget

Ojämlik genom livet - inkomst och dödlighet i en åldrande befolkning

Människor lever längre än tidigare och Sveriges befolkning av äldre ökar stadigt. Hur ser sambandet mellan inkomst och hälsa ut för denna växande grupp av äldre? Johan Rehnberg har undersökt detta i sin avhandling "Inequalities in life and death. Income and mortality in an ageing population".

Bild: Mostphotos

Reglering, prevention och behandling av spelproblem

Måndagen den 29 april 2019 anordnades en samverkanskonferens om spelproblem vid Stockholms universitet. Det blev en dag fullmatad av intressanta presentationer och med engagerade deltagare. Nu kan du ta del av denna konferens genom filmer, presentationer och de frågor och svar som ställdes under dagen.

CHESS | SoRAD
PLAY @ PHS -Puff startsida

Department of Public Health Sciences and Stockholm University on social mediaDepartment of Public Health Sciences at SU on Facebook Stockholm University on Instagram Stockholm University on Linkedin Department of Public Health Sciences at SU on Twitter Stockholm University on YouTube
 

Twitter Folkhälsovetenskap