Institutionen för folkhälsovetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för folkhälsovetenskap
Olof Östergren, Department of Public Health Sciences. Photo: N Björling

The role of addiction in emerging and persisting socioeconomic gradients in smoking

Welcome to a seminar with Olof Östergren (Department of Public Health Sciences) who will give a presentation titled "The role of addiction in emerging and persisting socioeconomic gradients in smoking" .

Andres Hjern, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap Foto: N Björling

Vetenskapsrådet beviljar medel för forskning om Vårdval Stockholm

Anders Hjern, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har av Vetenskapsrådet tilldelats forskningsbidrag på drygt 2,6 miljoner kronor för det tvååriga projektet "Vårdval Stockholm - hur har det påverkat vårdutnyttjande hos barn i olika sociala grupper och bostadsområden?".

Jukka Törrönen, Professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Photo: Niklas Björling

Vetenskapsrådet stöder beroendeforskning med 3,2 miljoner kronor

Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har av Vetenskapsrådet tilldelats ett projektbidrag på 3 200 000 kronor för det treåriga forskningsprojektet "Addiction som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelse av självbiografiska berättelser om olika beroenden".

Tomas Hemmingsson, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: N Björling

Forskningsanslag för "Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre"

Vetenskapsrådet har beviljat Tomas Hemmingsson, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på strax under 3,6 miljoner kr för det treåriga projektet ”Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre. Betydelsen av barndomsfaktorer samt psykosocialt och fysiskt belastande arbetsmiljöer mätta över ett helt arbetsliv”.

Sol Juarez, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap Foto: Sol Juarez

Anslag för forskning om oavsiktliga hälsokonsekvenser av svensk föräldraledighetspolitik

Sol Pía Juarez, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har av Vetenskapsrådet erhållit 5 604 000 SEK i forskninganslag för projektet ”De oavsiktliga följderna av svensk föräldraledighetspolitik: Ett hälsoperspektiv”.

Roll the dice Photo: Pixabay

Reglering, prevention och behandling av spelproblem

Delta i vårens mötesplats för diskussion och kunskapsutbyte kring den nya lagstiftningen rörande spel om pengar och rätt till stöd och behandling vid spelproblem.

Photo: crazymedia/Mostphotos

Tillit till andra ger längre liv

Litar du på andra människor? Då har du bättre chans att leva längre. Personer som känner ett allmänt förtroende för sina medmänniskor – främlingar inkluderade – tenderar att leva längre. De som däremot misstror det mesta i livet ökar risken för ett kortare liv. Detta visar en ny studie av forskare från Lunds och Stockholms universitet.

Ilona Koupil, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap

Nytt anslag för forskning kring kvinnors hälsa

Forte har tilldelat Ilona Koupil, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 3,83 miljoner kronor för forskningsprojektet "Kvinnors hälsa i ett livsloppsperspektiv".

Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Niklas Björling

Jukka Törrönen får CAN:s forskarpris

CAN utdelar årligen ett pris för att uppmärksamma mycket framstående forskning inom drogområdet. Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, har tilldelats årets drogforskningspris vid drogFOKUS 2018.

Den orättvisa hälsan

"Den orättvisa hälsan" - Ny upplaga!

Mikael Rostila och Susanna Toivanen är aktuella med en ny upplaga av "Den orättvisa hälsan. Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd".

Hitta till oss

Våra utbildningar

Till utbildningskatalogen

Department of Public Health Sciences and Stockholm University on social mediaDepartment of Public Health Sciences at SU on Facebook Stockholm University on Instagram Stockholm University on Linkedin Department of Public Health Sciences at SU on Twitter Stockholm University on YouTube
 

Twitter Folkhälsovetenskap