Institutionen för folkhälsovetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för folkhälsovetenskap
Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Doktorand i folkhälsovetenskap

Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en anställning som doktorand i folkhälsovetenskap. Doktorandtjänsten är kopplad till projektet ”Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre. Betydelsen av barndomsfaktorer samt psykosocialt och fysiskt belastande arbetsmiljöer mätta över ett helt arbetsliv”. Sista ansökningsdag: 2019-11-20.

Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Doktorand i folkhälsovetenskap

Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en anställning som doktorand i folkhälsovetenskap. Doktoranden kommer att vara en del av en interdisciplinär forskargrupp som arbetar med projektet ”De oavsiktliga följderna av svensk föräldraledighetspolitik: Ett hälsoperspektiv”. Sista ansökningsdag: 2019-11-20.

Andrea Dunlavy, researcher at the Department of Public Health Sciences. Photo: Niklas Björling/Stockholm University

Andrea Dunlavy tilldelades ett två-årigt postdok-bidrag av Forte

Forte har beviljat ett postdok-bidrag på 2 000 000 SEK till Andrea Dunlavy för projektet "Minderåriga flyktingars hälsa och integration: studier kring betydelsen av andelen utrikes födda i skolan".

Ylva Brännström Almquist. Photo: Marie Eriksson

Forte finansierar forskning om ogynnsamma uppväxtvillkor och hälsa

Forte har tilldelat Ylva B Almquist, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 3,3 miljoner kronor för forskningsprojektet "Vägar till hälsa bland individer med erfarenhet av ogynnsamma uppväxtvillkor: Ett risk- och resiliensramverk (RISE)".

Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies. Foto: M Berggren/Stockholms universitet

Olle Lundberg ny huvudsekreterare för forskningsrådet Forte

Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, har utsetts till ny huvudsekreterare för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), med tillträde 1 januari 2020.

Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS). Foto: Mostphotos

Forskning som ska minska spelproblem - REGAPS

Inom ramen för forskningsprogrammet REGAPS studerar forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap spel om pengar, med målet att förbättra stödet till drabbade och förebygga spelproblem.

 

 

Till utbildningskatalogen

Om våra utbildningar
CHESS | SoRAD
PLAY @ PHS -Puff startsida

Department of Public Health Sciences and Stockholm University on social mediaDepartment of Public Health Sciences at SU on Facebook Stockholm University on Instagram Stockholm University on Linkedin Department of Public Health Sciences at SU on Twitter Stockholm University on YouTube
 

Twitter Folkhälsovetenskap