Statistik

Statistik

På regeringens uppdrag kartlägger Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige inom ramen för ett projekt kallat Monitorprojektet.

 
Kartläggningen bygger på en beräkningsmodell som utgår från statistik över registrerad alkoholförsäljning (Systembolaget, restauranger samt folköl i livsmedelsbutiker) och lägger till skattningar av oregistrerad alkohol (införsel, smuggling och hemtillverkning). Skattningarna av den oregistrerade alkoholen görs med hjälp av en löpande frågeundersökning där 1500 slumpmässigt utvalda svenskar blir intervjuade varje månad. Denna kartläggning påbörjades i juli 2000 och sedan år 2001 ställs även frågor om konsumtion av alkohol. Frågor om konsumtion och införsel av tobaksprodukter lades till år 2003.
 
Till vänster presenteras aktuell statisik samt övriga publikationer.

Kontakt

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
SoRAD
Stockholms universitet
SE - 106 91 Stockholm

Telefon: +46(0)8 16 20 00
Fax: +46(0)8 674 76 86

Hitta till oss

Våra utbildningar

Till utbildningskatalogen

Department of Public Health Sciences and Stockholm University on social mediaDepartment of Public Health Sciences at SU on Facebook Stockholm University on Instagram Stockholm University on Linkedin Department of Public Health Sciences at SU on Twitter Stockholm University on YouTube