Institutionen för folkhälsovetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för folkhälsovetenskap
SU logga

Administratör (tidsbegränsad anställning)

Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en tidsbegränsad anställning som administratör. Sista ansökningsdag: 2020-11-08. Ref.nr SU FV-3971-20.

SU logga

Forskare inom ojämlikhet i hälsa

Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en anställning som forskare inom ojämlik hälsa. Sista ansökningsdag: 2020-11-08. Ref.nr SU FV-3920-20.

Ylva Brännström Almquist. Photo: Marie Eriksson

"Epidemier och folkhälsa" - Ylva B Almquist presenterar kommande MOOC vid Medarbetarträff #4

Nyligen tilldelades Karl Gauffin och Ylva B Almquist rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning inom öppen nätbaserad utbildning. Deras projekt MOOC: Epidemier och folkhälsa lyfts nu fram i Stockhoms universitets medarbetarträff #4.

Mikael Rostilas presentation vid Forte

Dödlighet relaterad till covid-19 bland migranter och etniska minoriteter

Vid den digitala Mål 11-veckan presenterade Mikael Rostila resultat från en studie kring skillnader i dödlighet i covid-19 i Stockholm.

Foto: Alexas photos/Pixabay.com

Så ser svenskarnas dryckesvanor ut

Vad är det som kännetecknar svensk alkoholkultur och hur skiljer den sig från andra länders? I en artikel DN berättar två forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap om hur svenskars alkoholvanor ser ut, hur de har förändrats och hur de skiljer sig från andra länder.

Photo: Niklas Björling

ERC Starting Grant till Mikael Rostilas samarbetsprojekt med University of Glasgow

Mikael Rostila, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet har i ett samarbetsprojekt tillsammans University of Glasgow och University of Essex beviljats det prestigefyllda anslaget ERC Starting Grant.

Professor Jukka Törrönen, Institutionen för folkhälsoveteskap. Foto: Nilkas Björling/Stockholms universitet

Forte finansierar forskning kring minskad substansanvändning och ökad psykisk ohälsa bland ungdomar

Forte har tilldelat Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 4,19 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Ungdom, hälsa och risktagande: en studie om hur minskad substansanvändning och ökad psykisk ohälsa bland ungdomar är relaterad till deras vardagliga oro och praxis".

Tove Sohlberg, forskare vid Stockholms universitet. Foto: J Storbjörk/Stockholms universitet

Integrerad och drogfri, i behandling eller död?

Tove Sohlberg, Jessica Storbjörk och Peter Wennberg har av Forte tilldelats ett projektbidrag på 4,34 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Integrerad och drogfri, i behandling eller död? En 20-års uppföljning av kvinnor och män i svensk missbruks- och beroendevård".

Ylva Brännström Almquist. Photo: Marie Eriksson

Anslag till forskning om ojämlikhet bland familjer med erfarenheter av social barnavård

Forte har tilldelat Ylva B Almquist, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 4,7 miljoner kronor för forskningsprojektet "Ojämlikhetens drivkrafter bland familjer med erfarenheter av social barnavård", ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för folkhälsovetenskap och Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, samt med Stanford University i USA och University of Liverpool i Storbritannien.

Photo: Niklas Björling

Folkhälsovetenskap – ett dynamiskt och dagsaktuellt ämne

Folkhälsovetenskap är ett ämne med ständig samhällsrelevans. I och med coronapandemin så har intresset ökat – vilket bland annat märks på söktrycket till sommarens kurser. Mikael Rostila är prefekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet och arbetar just nu med ett projekt kopplat till pandemins effekter.

Spelpaus.se Foto: Mostphotos

Har du testat att stänga av ditt spelande i Spelpaus?

Delta i en forskningsstudie där du kan bidra med kunskap om motiv för och erfarenheter av att stänga av sig i Spelpaus. Du deltar genom att svara på en webb-enkät som tar mellan 5–15 minuter att genomföra.

 

 

Distansundervisning HT20

Distansbaserad undervisning av höstterminens kurser

All undervisning på både grundnivå och avancerad nivå vid Institutionen för folkhälsovetenskap kommer att ges på distans under höstterminen 2020.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

www.su.se/livetpadistans

Studera, undervisa och arbeta på distans

Information om att studera, undervisa och arbeta på distans vid Stockholms universitet finns samlat på ett ställe.

Till utbildningskatalogen

Om våra utbildningar
CHESS | SoRAD
PLAY @ PHS -Puff startsida

Department of Public Health Sciences and Stockholm University on social mediaDepartment of Public Health Sciences at SU on Facebook Stockholm University on Instagram Stockholm University on Linkedin Department of Public Health Sciences at SU on Twitter Stockholm University on YouTube
 

Twitter Folkhälsovetenskap