Institutionen för folkhälsovetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för folkhälsovetenskap
Andrea Dunlavy, researcher at the Department of Public Health Sciences. Photo: Niklas Björling/Stockholm University

Andrea Dunlavy tilldelades ett två-årigt postdok-bidrag av Forte

Forte har beviljat ett postdok-bidrag på 2 000 000 SEK till Andrea Dunlavy för projektet "Minderåriga flyktingars hälsa och integration: studier kring betydelsen av andelen utrikes födda i skolan".

Ylva Brännström Almquist. Photo: Marie Eriksson

Forte finansierar forskning om ogynnsamma uppväxtvillkor och hälsa

Forte har tilldelat Ylva B Almquist, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 3,3 miljoner kronor för forskningsprojektet "Vägar till hälsa bland individer med erfarenhet av ogynnsamma uppväxtvillkor: Ett risk- och resiliensramverk (RISE)".

Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies. Foto: M Berggren/Stockholms universitet

Olle Lundberg ny huvudsekreterare för forskningsrådet Forte

Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, har utsetts till ny huvudsekreterare för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), med tillträde 1 januari 2020.

Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

Tre doktorer promoverades i Blå hallen

Under våren 2019 försvarades tre avhandlingar av doktorander knutna till Institutionen för folkhälsovetenskap. Dessa tre kröntes av lagerkransar vid den årliga installations- och promotionshögtiden som ägde rum i Blå Hallen.

Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS). Foto: Mostphotos

Forskning som ska minska spelproblem - REGAPS

Inom ramen för forskningsprogrammet REGAPS studerar forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap spel om pengar, med målet att förbättra stödet till drabbade och förebygga spelproblem.

Lediga anställningar

Studievägledare

Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en anställning (heltid) som studievägledare. Sista ansökningsdag: 2019-10-14. Ref.nr SU FV-3218-19.

Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Doktorand i folkhälsovetenskap med inriktning mot socialepidemiologi

Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en anställning som doktorand i folkhälsovetenskap med inriktning mot socialepidemiologi. Ref.nr SU FV-3093-19. Sista ansökningsdag: 2019-10-15.

 

 

Till utbildningskatalogen

Om våra utbildningar
CHESS | SoRAD
PLAY @ PHS -Puff startsida

Department of Public Health Sciences and Stockholm University on social mediaDepartment of Public Health Sciences at SU on Facebook Stockholm University on Instagram Stockholm University on Linkedin Department of Public Health Sciences at SU on Twitter Stockholm University on YouTube
 

Twitter Folkhälsovetenskap