Institutionen för folkhälsovetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för folkhälsovetenskap
Ylva Brännström Almquist. Photo: Marie Eriksson

Vetenskapsrådet finansierar forskning om "Ofärdens barnbarn"

Vetenskapsrådet har beviljat Ylva B Almquist ett projektbidrag på 4,2 miljoner kronor för forskningsprojektet "Ofärdens barnbarn: Betydelsen av resiliens för multigenerationella ojämlikhetsmönster".

Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Doktorand i folkhälsovetenskap

Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en anställning som doktorand i folkhälsovetenskap. Doktorandtjänsten är kopplad till projektet ”Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre. Betydelsen av barndomsfaktorer samt psykosocialt och fysiskt belastande arbetsmiljöer mätta över ett helt arbetsliv”. Sista ansökningsdag: 2019-11-20.

Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Doktorand i folkhälsovetenskap

Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en anställning som doktorand i folkhälsovetenskap. Doktoranden kommer att vara en del av en interdisciplinär forskargrupp som arbetar med projektet ”De oavsiktliga följderna av svensk föräldraledighetspolitik: Ett hälsoperspektiv”. Sista ansökningsdag: 2019-11-20.

Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS). Foto: Mostphotos

Forskning som ska minska spelproblem - REGAPS

Inom ramen för forskningsprogrammet REGAPS studerar forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap spel om pengar, med målet att förbättra stödet till drabbade och förebygga spelproblem.

 

 

Till utbildningskatalogen

Om våra utbildningar
CHESS | SoRAD
PLAY @ PHS -Puff startsida

Department of Public Health Sciences and Stockholm University on social mediaDepartment of Public Health Sciences at SU on Facebook Stockholm University on Instagram Stockholm University on Linkedin Department of Public Health Sciences at SU on Twitter Stockholm University on YouTube
 

Twitter Folkhälsovetenskap