Institutionen för folkhälsovetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för folkhälsovetenskap
Photo: Mostphotos

Sommartider 21 juni-11 augusti

Institutionens studiemottagning är sommarstängd mellan vecka 26 och 32. Epost som skickas till studievagledare.publichealth@su.se besvaras endast väldigt begränsat under sommarledigheten. Vid akuta fall, kontakta jenny.eklund@su.se.

Johan Rehnberg, FD i folkhälsovetenskap. Foto: Eget

Ojämlik genom livet - inkomst och dödlighet i en åldrande befolkning

Människor lever längre än tidigare och Sveriges befolkning av äldre ökar stadigt. Hur ser sambandet mellan inkomst och hälsa ut för denna växande grupp av äldre? Johan Rehnberg har undersökt detta i sin avhandling "Inequalities in life and death. Income and mortality in an ageing population".

Foto: Mostphotos

Rektorsmedel för utvecklandet av modell för samverkansinlärning

Vid Institutionen för folkhälsovetenskap har projektet "Modell för samverkansinlärning inom masterprogrammet i folkhälsovetenskap" beviljats 300 000 kr vid den senaste utlysningen av Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning. Projektgruppen avser att utveckla en modell i syfte att stärka studenternas progression genom programmet i fråga om kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

Katarina Winter. Photo: Vilhelm Stokstad / Kontinent

Expertkunskap om beroende skapas i mötet mellan expert och allmänhet

Sociala relationer och egna upplevelser påverkar hur människor tar till sig och skapar expertis om beroende. Det visas i Katarina Winters avhandling i sociologi.

Bild: Mostphotos

Reglering, prevention och behandling av spelproblem

Måndagen den 29 april 2019 anordnades en samverkanskonferens om spelproblem vid Stockholms universitet. Det blev en dag fullmatad av intressanta presentationer och med engagerade deltagare. Nu kan du ta del av denna konferens genom filmer, presentationer och de frågor och svar som ställdes under dagen.

CHESS | SoRAD
PLAY @ PHS -Puff startsida

Department of Public Health Sciences and Stockholm University on social mediaDepartment of Public Health Sciences at SU on Facebook Stockholm University on Instagram Stockholm University on Linkedin Department of Public Health Sciences at SU on Twitter Stockholm University on YouTube
 

Twitter Folkhälsovetenskap