Forskningscentrum

Forskningscentrum

På Institutionen för folkhälsovetenskap finns två forskningscentra, CHESS (Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa) och SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning).

 

 

Kontakt

Prefekt
Mikael Rostila
Telefon: 08-16 44 16
E-post: mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
Telefon: 08-16 36 03
E-post: jenny.cisneros@su.se