Forskningsnyheter

Forskningsnyheter

 • Stora Forte-anslag för forskning inom folkhälsovetenskap 2021-10-06 Forte finansierar flera viktiga och aktuella forskningsområden inom folkhälsovetenskapen.
 • Nya svenskar. Foto: Olle Överby/Mostphotos Migranter har ökad risk att avlida i covid-19 2021-03-31 Det är större risk för vissa grupper av personer födda utomlands att avlida i covid-19 än för personer födda i Sverige.
 • Foto: Mostphotos Mest nedladdade forskningsartikeln under 2020 publicerad av forskare vid Folkhälsovetenskap 2021-02-26 Forskning baserad på Uppsala Multigenerationella studie bakom en av de mest nedladdade artiklarna under 2020 från Longitudinal and Life Course Studies. Artikeln behandlar hur socio-ekonomisk position (SEP) under livet påverkar livslängden.
 • Bild: Mostphotos Socio-ekonomisk ojämlikhet gör att pandemin drabbar utrikesfödda hårdare 2021-02-24 Vissa grupper av personer födda utomlands har högre risk att dö i sviterna av covid-19 än de som är födda i Sverige. I Forte Fokus kan du läsa mer om detta i en artikel av Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap och Agneta Cederström, forskare, båda aktiva vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.
 • Professor Olle Lundberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet. Foto: Marianne Berggren/Stockholms universitet "Hur vi ska nå målet kräver också forskning". Om debattklimatet i forskarsamhället 2021-02-24 Professor Olle Lundberg skriver tillsammans med Jonas Björck, generaldirektör för Forte, en replik på Vetenskapsrådets inlägg om debattklimatet i forskarsamhället i tidningen Curie från Vetenskapsrådet.
 • Tjugo år med forskningscentret SoRAD 2021-01-18 Från idé via osäkerhet till nypremiär ­− tjugo år med forskningscentret SoRAD. I Popnad kan du läsa om hur SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) har utvecklats från tanke till ett starkt forskningscentrum.
 • Mikael Rostilas presentation vid Forte Dödlighet relaterad till covid-19 bland migranter och etniska minoriteter 2020-10-23 Vid den digitala Mål 11-veckan presenterade Mikael Rostila resultat från en studie kring skillnader i dödlighet i covid-19 i Stockholm.
 • Photo: Niklas Björling ERC Starting Grant till Mikael Rostilas samarbetsprojekt med University of Glasgow 2020-10-22 Mikael Rostila, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet har i ett samarbetsprojekt tillsammans University of Glasgow och University of Essex beviljats det prestigefyllda anslaget ERC Starting Grant.
 • Foto: Alexas photos/Pixabay.com Så ser svenskarnas dryckesvanor ut 2020-10-15 Vad är det som kännetecknar svensk alkoholkultur och hur skiljer den sig från andra länders? I en artikel DN berättar två forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap om hur svenskars alkoholvanor ser ut, hur de har förändrats och hur de skiljer sig från andra länder.
 • Professor Jukka Törrönen, Institutionen för folkhälsoveteskap. Foto: Nilkas Björling/Stockholms universitet Forte finansierar forskning kring minskad substansanvändning och ökad psykisk ohälsa bland ungdomar 2020-10-07 Forte har tilldelat Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 4,19 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Ungdom, hälsa och risktagande: en studie om hur minskad substansanvändning och ökad psykisk ohälsa bland ungdomar är relaterad till deras vardagliga oro och praxis".
 • Tove Sohlberg, forskare vid Stockholms universitet. Foto: J Storbjörk/Stockholms universitet Integrerad och drogfri, i behandling eller död? 2020-10-02 Tove Sohlberg, Jessica Storbjörk och Peter Wennberg har av Forte tilldelats ett projektbidrag på 4,34 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Integrerad och drogfri, i behandling eller död? En 20-års uppföljning av kvinnor och män i svensk missbruks- och beroendevård".
 • Ylva Brännström Almquist. Photo: Marie Eriksson Anslag till forskning om ojämlikhet bland familjer med erfarenheter av social barnavård 2020-10-02 Forte har tilldelat Ylva B Almquist, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 4,7 miljoner kronor för forskningsprojektet "Ojämlikhetens drivkrafter bland familjer med erfarenheter av social barnavård", ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för folkhälsovetenskap och Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, samt med Stanford University i USA och University of Liverpool i Storbritannien.
 • Jonas Landberg, Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Vilhelm Stokstad / Kontinent Alkoholrelaterad dödlighet drabbar lågutbildade mest när alkoholkonsumtionen ökar 2020-09-15 När alkoholkonsumtionen i samhället ökar blir de alkoholrelaterade dödsfallen fler. Men ökningen av dödlighet är inte lika stor i hela befolkningen utan drabbar personer med lägre utbildningsnivå extra hårt. Det visar en ny studie från ett samarbete mellan Institutet för social forskning (SOFI) och Institutionen för folkhälsovetenskap som nyligen publicerats i tidskriften Drug and Alcohol Review.
 • Foto: Mostphotos Fortsatt brist på hjälp för personer med spelproblem och deras anhöriga 2020-06-24 För två och ett halvt år sedan ändrades lagstiftningen för att göra det lättare för personer med spelproblematt få hjälp. En uppföljningsstudie visar dock att det fortfarande läggs ett stort ansvar på ideella krafter och att det på vissa håll i landet saknas behandling för personer med spelproblem.
 • Elevsammansättning viktig för elever med utländsk bakgrund 2020-06-22 Elevsammansättningen hänger samman med elevers betyg och mående. Det visar Maria Granvik Saminathen som forskat om skolors kvalitet kopplat till elevers psykisk hälsa och skolprestationer.
 • Malin Gunnarsson. foto: privat Hur påverkas beroendeproblem av social distansering? 2020-05-05 Många kan känna sig extra stressade eller nedstämda under det rådande utbrottet av covid-19. Nu finns en möjlighet att bidra med kunskap genom att prata med en forskare om sitt alkohol- eller narkotikaproblem. I ett nytt projekt försöker forskare förstå hur personer med beroendeproblem påverkas under coronapandemin, med förhoppningen om att kunna utforma bättre stöd- och behandlingsalternativ.
 • Mikael Rostila, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet Fler utrikesfödda coronasmittade: "Segregationen förvärrar situationen" 2020-04-27 Statistik visar att socialt utsatta områden drabbas hårdare och mer av coronaviruset än andra områden. Varför är det så? Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap, medverkar i en diskussion kring detta i TV4 Nyhetsmorgon.
 • Foto: Vilhelm Stokstad / Kontinent Covid-19 vanligare i utsatta områden - är sårbarhet för sjukdomar en klassfråga? 2020-04-24 Coronaviruset har slagit olika hårt mot olika sociala grupper. Vad säger forskningen om vilka faktorer som kan ha påverkat den snabba smittspridningen och det höga antalet döda i särskilt utsatta områden.
 • Denny Vågerö, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: E Dalin. Massarbetslöshet ökar risken att dö i förtid 2020-03-30 Coronavirusets framfart över världen har en stark påverkan på den globala ekonomin och arbetslösheten ökar kraftigt. Studier från tidigare ekonomiska kriser i Sverige visar att ett stort antal arbetslösa riskerar att dö i förtid.
 • Mikael Rostila, professor i folkhälsovetnskap. Photo: Niklas Björling/Stockholms universitet Sverige och coronaviruset - därför kan våra strategier fungera 2020-03-27 Medan regeringar i flera länder tar till hårdare tag för att minska smittspridningen, presenterar den svenska Folkhälsomyndigheten andra riktlinjer i krishanteringen kring coronaviruset. Att Sverige agerar så annorlunda mot så många andra länder ifrågasätts av många, såväl nationellt som internationellt. Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap, kommenterar detta i Foreign Policy Magazine.
 • Photo: Niklas Björling Det här avgör hur länge du lever - skillnaderna ökar 2020-02-04 Flera starka faktorer avslöjar hur länge du kommer att leva. Skillnaderna är flera år - och klyftorna blir allt större.
 • Emelie Thern, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Jimmie Hjärtström, CAN Emelie Thern tilldelades ett två-årigt postdok-bidrag av Forte 2019-12-20 Forte har beviljat ett postdok-bidrag på 2 miljoner kronor till Emelie Thern för projektet "De långsiktiga konsekvenserna på hälsa och sociala utfall efter exponering till en osäker anställning i ung ålder".
 • Ylva Brännström Almquist. Photo: Marie Eriksson Vetenskapsrådet finansierar forskning om "Ofärdens barnbarn" 2019-11-14 Vetenskapsrådet har beviljat Ylva B Almquist ett projektbidrag på 4,2 miljoner kronor för forskningsprojektet "Ofärdens barnbarn: Betydelsen av resiliens för multigenerationella ojämlikhetsmönster".
 • Ylva Brännström Almquist. Photo: Marie Eriksson Forte finansierar forskning om ogynnsamma uppväxtvillkor och hälsa 2019-10-09 Forte har tilldelat Ylva B Almquist, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 3,3 miljoner kronor för forskningsprojektet "Vägar till hälsa bland individer med erfarenhet av ogynnsamma uppväxtvillkor: Ett risk- och resiliensramverk (RISE)".
 • Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies. Foto: M Berggren/Stockholms universitet Olle Lundberg ny huvudsekreterare för forskningsrådet Forte 2019-10-03 Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, har utsetts till ny huvudsekreterare för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), med tillträde 1 januari 2020.
 • Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS). Foto: Mostphotos Forskning som ska minska spelproblem - REGAPS 2019-09-25 Inom ramen för forskningsprogrammet REGAPS studerar forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap spel om pengar, med målet att förbättra stödet till drabbade och förebygga spelproblem.
 • Professor Olle Lundberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet. Foto: Marianne Berggren/Stockholms universitet Olle Lundberg ledamot i ny forskningsberedning 2019-08-13 Professor Olle Lundberg är en av tolv ledamöter i regeringens nya forskningsberedning. Tillsammans med Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och professor Johan Kuylenstierna vid Institutionen för naturgeografi ingår han i en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning.
 • Johan Rehnberg, FD i folkhälsovetenskap. Foto: Eget Ojämlik genom livet - inkomst och dödlighet i en åldrande befolkning 2019-07-11 Människor lever längre än tidigare och Sveriges befolkning av äldre ökar stadigt. Hur ser sambandet mellan inkomst och hälsa ut för denna växande grupp av äldre? Johan Rehnberg har undersökt detta i sin avhandling "Inequalities in life and death. Income and mortality in an ageing population".
 • Katarina Winter. Photo: Vilhelm Stokstad / Kontinent Expertkunskap om beroende skapas i mötet mellan expert och allmänhet 2019-06-26 Sociala relationer och egna upplevelser påverkar hur människor tar till sig och skapar expertis om beroende. Det visas i Katarina Winters avhandling i sociologi.
 • Denny Vågerö, Department of Public Health Sciences. Photo: E Dalin "Could Grandpa’s Early Diet Affect Your Health?" 2019-04-16 The Scientist reflekterar över en forskningsstudie från Institutionen för folkhälsovetenskap och intervjuar huvudförfattaren, professor Denny Vågerö.
 • Migrationspolitikens hälsokonsekvenser 2019-03-28 I ett debattinlägg i Dagens samhälle lyfter forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap fram konsekvenserna av en restriktiv migrationspolitik på migranters hälsa.
 • Asyl och migranthälsa - Flyktingtraumaenhet. Foto: Mostphotos Restriktiv migrationspolitik skadlig för migranters hälsa 2019-03-19 En restriktiv migrations- och integrationspolitik har en negativ inverkan på migranters hälsa. Det framgår av en internationell översiktsstudie från bland annat Stockholms universitet, som är publicerad i Lancet Global Health.
 • Agenda 2030 Agenda 2030-delegationens slutbetänkande överlämnat till regeringen 2019-03-12 Agenda 2030-delegationen har den 11 mars överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen och uppdraget är därmed avslutat. Professor Olle Lundberg vid Institutionen för folkhälsovetenskap utsågs av regeringen till ledamot i Agenda 2030-delegationen, och har tillsammans med professor Johan Rockström vid Stockholms Resilience Centre varit aktiv i det slutbetänkande som nu lämnats fram.
 • Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies. Foto: M Berggren Olle Lundberg ny ledamot i Fortes styrelse 2019-01-11 Olle Lundberg, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har av regeringen blivit förordnad som ledamot av styrelsen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).
 • "Det svåra börjar när man kommer hem" 2018-12-28 Forskning visar att många alkoholister återfaller i missbruk när de ska klara sig själv och personer som tvångsvårdats för drogmissbruk löper en fördubblad risk att dö under första månaden efter avslutad behandling.
 • Photo: natureaddict/Pixabay.com Ungdomar har inte tid med alkohol 2018-12-18 Ungdomars stressade liv med skola, träning och sociala medier gör att de inte längre har tid att festa och därmed dricka alkohol, visar en studie från Stockholms universitet. Denna trend har ökat, inte bara i Sverige utan även i europeiska länder, Australien och Nordamerika. Forskarna menar att det även verkar som att grupptrycket att dricka har minskat och att ungdomar mognar tidigare.
 • David Forsström, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Vilhelm Stockstad / Kontinent Ansvarsfullt spelande – så agerar spelbolagen 2018-12-14 Lagstiftningen för den svenska spelmarknaden förändras vid nyår, vilket ger utlandsbaserade företag möjlighet ansöka om licens för att erbjuda onlinespel om pengar i Sverige. Samtidigt stärks även företagens ansvar för att förhindra överdrivet spelande hos sina kunder. Forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet har undersökt hur spelbolag ser på sin roll gällande ansvarsfullt spelande.
 • Denny Vågerö, Department of Public Health Sciences. Photo: E Dalin Farfars överflöd på mat ger högre dödlighet hos sonsonen 2018-12-14 Farfäders tillgång på mat under uppväxten har samband med dödligheten hos de manliga barnbarnen. Detta visar en stor svensk studie som spänner över tre generationer. Förklaringen tros vara epigenetisk – att miljöfaktorer påverkar våra geners uttryck.
 • Tomas Hemmingsson, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: N Björling Forskningsanslag för "Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre" 2018-11-09 Vetenskapsrådet har beviljat Tomas Hemmingsson, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på strax under 3,6 miljoner kr för det treåriga projektet ”Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre. Betydelsen av barndomsfaktorer samt psykosocialt och fysiskt belastande arbetsmiljöer mätta över ett helt arbetsliv”.
 • Jukka Törrönen, Professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Photo: Niklas Björling Vetenskapsrådet stöder beroendeforskning med 3,2 miljoner kronor 2018-11-09 Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har av Vetenskapsrådet tilldelats ett projektbidrag på 3 200 000 kronor för det treåriga forskningsprojektet "Addiction som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelse av självbiografiska berättelser om olika beroenden".
 • Andres Hjern, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap Foto: N Björling Vetenskapsrådet beviljar medel för forskning om Vårdval Stockholm 2018-11-09 Anders Hjern, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har av Vetenskapsrådet tilldelats forskningsbidrag på drygt 2,6 miljoner kronor för det tvååriga projektet "Vårdval Stockholm - hur har det påverkat vårdutnyttjande hos barn i olika sociala grupper och bostadsområden?".
 • Sol Juarez, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap Foto: Sol Juarez Anslag för forskning om oavsiktliga hälsokonsekvenser av svensk föräldraledighetspolitik 2018-11-09 Sol Pía Juarez, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har av Vetenskapsrådet erhållit 5 604 000 SEK i forskninganslag för projektet ”De oavsiktliga följderna av svensk föräldraledighetspolitik: Ett hälsoperspektiv”.
 • Photo: crazymedia/Mostphotos Tillit till andra ger längre liv 2018-10-24 Litar du på andra människor? Då har du bättre chans att leva längre. Personer som känner ett allmänt förtroende för sina medmänniskor – främlingar inkluderade – tenderar att leva längre. De som däremot misstror det mesta i livet ökar risken för ett kortare liv. Detta visar en ny studie av forskare från Lunds och Stockholms universitet.
 • Ilona Koupil, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap Nytt anslag för forskning kring kvinnors hälsa 2018-10-19 Forte har tilldelat Ilona Koupil, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 3,83 miljoner kronor för forskningsprojektet "Kvinnors hälsa i ett livsloppsperspektiv".
 • Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Niklas Björling Jukka Törrönen får CAN:s forskarpris 2018-10-17 CAN utdelar årligen ett pris för att uppmärksamma mycket framstående forskning inom drogområdet. Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, har tilldelats årets drogforskningspris vid drogFOKUS 2018.
 • "Den orättvisa hälsan" - Ny upplaga! 2018-09-19 Mikael Rostila och Susanna Toivanen är aktuella med en ny upplaga av "Den orättvisa hälsan. Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd".
 • Från torken till Capio Bild: Mostphotos Från Torken till Capio 2018-02-22 Svensk missbruksvård har gått från att utföras av ideella föreningar till att stora vårdföretag nu levererar den. Hur har det påverkat vården?
 • Vilken betydelse har skolan för barn och ungas hälsa? 2018-02-19 Bitte Modin, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, redogör för resultaten från en studie på Stockholms skolor.
 • Participants on day one of the BMI Project Meeting at the School of Public Health, University of the Western Cape, South Africa. BMI-projektet på besök i Sydafrika 2018-02-19 Den 31 januari och 1 februari deltog Ilona Koupil och Amy Heshmati i ett BMI projektmöte på the School of Public Health, University of the Western Cape i Sydafrica.
 • Olof Östergren Fotograf Leila Zoubir Rökning påverkar lågutbildade kvinnors livslängd 2018-01-19 I Sverige har livslängden ökat stabilt under de senaste årtiondena i de flesta grupper. Ett undantag från den trenden är kvinnor vars högsta utbildning är grundskola. Det beror framförallt på rökning.

Kontakt

Prefekt
Mikael Rostila
08-16 44 16
mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
08-16 36 03
jenny.cisneros@su.se