Ny statistik visar att den som tvångsvårdats för sin alkoholism eller drogmissbruk ofta återfaller efteråt. Risken för att dö till följd av missbruket ökar när man blivit utskriven från tvångsvården och ska klara sig själv i en egen lägenhet.

Photo: Mujo Korach

I Aftonbladet (2018-12-23, länk till artikeln) berättar Jessica Storbjörk, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, om forskning som visar att det efter behandling för alkohol- och drogproblem finns en lägre risk för dödlighet om det finns tillgång till någon form av stödboenden eller boendestödjare.

Anders Ledberg, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har tittat på kopplingen mellan tvångsvård vid missbruk och dödsfall. I SVT Nyheter (2018-12-27, länk till artikeln) hänvisar han till ny statistik  som visar att risken att dö är dubbelt så stor under den första månaden efter avslutad behandling från ett LVM-hem, jämfört med risken att dö under det första året.

Lagen om vård av missbrukare – LVM

Personer som riskerar att dö av sitt missbruk ska enligt lagen utredas för och vid behov beredas  tvångsvård på ett så kallat LVM-hem. Syftet med lagen om vård av missbrukare – LVM är att motivera missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och få en ny start i livet utan missbruk.

Länkar