Forskare och doktorander vid Institutionen för folkhälsovetenskap har tilldeleats projektmedel för nedanstående samarbetsprojekt (endast medarbetare vid institutionen har listats nedan - för fullständig förteckning över projektens medarbetare, se "Beviljade ansökningar 2019").

Systembolagets Alkoholforskningsråd har tilldelat projektbidrag för forskning inom tre områden (A-C) av kategorin fria forskningsmedel, medel till juniora forskare samt medel för alkoholforskning avseende fokusområden (D).

Fria A: Forskning om vad som förebygger alkoholskador, missbruk och beroende samt ökar kunskapen om vård- och behandlingsmetoder. Projektbidrag:

 • ”Schools' organizational characteristics and adolescent alcohol use” (350 000 SEK)
  Medverkande forskare/doktorander vid institutionen: Sara Brolin Låftman, Mia Granvik Saminathen & Bitte Modin

Fria B: Forskning om effekter av policy/lag/marknadsförändringar på alkoholkonsumtion och dryckesmönster. Projektbidrag:

 • ”Alcohol-related disease burden in the Nordic countries in view of policy changes” (491 995 SEK)
  Medverkande forskare vid institutionen: Peter Wennberg

Fria C: Forskning om alkoholkonsumtionens och dryckesmönstrens hälso-, sociala och ekonomiska effekter på både individ-, grupp- och samhällsnivå. Projektbidrag:

 • ”Orsaker bakom minskat ungdomsdrickande - en jämförelse av Sverige och Danmark” (300 000 SEK) Medverkande forskare vid institutionen: Mats Ramstedt & Peter Larm
 • "Is the total consumption model valid across SES-groups?” (350 000)
  Medverkande forskare vid institutionen: Jonas Landberg
 • "When adolescents drink less alcohol: Who do still drink and why?” "Comorbid AUD and anxiety disorders: predictors, consequences, treatment barriers” (250 000 SEK)
  Medverkande forskare vid institutionen: Peter Larm & Mats Ramstedt

Fokus D: Konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion Projektbidrag:

 • ”Maskrosbarn: Skyddsfaktorer bland barn till föräldrar med alkoholmissbruk” (350 000 SEK)
  Medverkande forskare/doktorander vid institutionen: Ylva B Almquist, Nina-Katri Gustafsson, Lisa Berg & Lauren Bishop
 • "Alkohol och föräldraskap: Hur påverkas barnets alkoholbruk, psykiska hälsa och ..” (350 000 SEK)
  Medverkande forskare vid institutionen: Peter Wennberg
 • ” Samband mellan faderns alkoholkonsumtion och sociala problem, alkoholrelaterad .." (350 000 SEK)
  Medverkande forskare vid institutionen: Jonas Landberg & Tomas Hemmingsson
 • ”Children with heavy drinking parents in the general population” (450 000 SEK)
  Medverkande forskare vid institutionen: Mats Ramstedt & Peter Larm

Juniora forskare - Projektbidrag:

 • "Alkoholinsatser i arbetslivet - e-behandling vs sedvanlig behandling” (Junior A: 350 000SEK) Medverkande forskare vid institutionen: David Forsström
 • “Futura01 - En longitudinell studie om betydelsen för ungdomar att växa upp under” (Junior C:482 220 SEK)
  Medverkande forskare vid institutionen: Peter Larm & Johan Svensson

Om Systembolagets Alkoholforskningsråd

Ger stöd till alkoholspecifik forskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd bidrar till att stärka alkoholforskningsfältet i Sverige genom att stödja forskning. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador.

Rådet finansierar projekt med upp till 500 000 kronor. Medel medges i högst fem år och anslås för ett år i taget. Anslagen fördelas vanligen på ett 30-tal olika projekt, som berör en rad olika frågeställningar.