Forskningen visar att det finns ett positivt samband mellan dessa faktorer och en elevs betygsnivå oavsett elevens egen familjebakgrund. Det visade sig också att det fanns en koppling mellan skolans socioekonomiska elevsammansättning och hur lärarna uppfattade skolans kvalitet, till fördel för de mest privilegierade skolorna.

Studien heter Effective schools, school segregation, and the link with school achievement och har genomförts av Maria Granvik Saminathen, doktorand, Sara Brolin Låftman, forskare, Ylva B. Almquist, docent, och Bitte Modin, professor, vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Läs hela studien här: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09243453.2018.1470988?journalCode=nses20