Ett frukostseminarium om ojämlika uppväxtvillkor anordnades av Forte den 9 maj 2018.

Medverkande under seminariet var bland annat Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Disa Bergnehr, docent vid Jönköping University och Ylva B Almquist, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

Ylva B Almquists presentation om Barns uppväxtvillkor och framtida livschanser startar 39:44 in i filmen.