Unga dricker mindre

I denna artikel går det att läsa om att ungdomars alkoholkonsumtion har minskat i många höginkomstländer sedan början av 2000-talet. Det är en tydlig trend.

Jukka Törrönen
Jukka Törrönen Foto: Niklas Björling

I artikeln beskrivs fenomenet och forskarna reflekterar även kring de miljömässiga, sociala och politiska faktorer som kan ha påverkat utvecklingen.

Läs artikeln här:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dar.12664/epdf
 

Komplexa bakgrundsfaktorer

Den andra artikel visar hur alkoholberoende inte bara kan förklaras med genetiska faktorer, neurobiologiska orsaker, personlighetsstörningar eller självmedicinering utan att även andra faktorer är viktiga för ett missbruk. Här hittar du denna artikel: