Andres Hjern, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap Foto: N Björling
Andres Hjern, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap Foto: N Björling

Anders Hjern har av Vetenskaprådet tilldelats ett projektbidrag på
2 614 000 SEK för det tvååriga forskningsprojektet "Vårdval Stockholm - hur har det påverkat vårdutnyttjande hos barn i olika sociala grupper och bostadsområden?". Anders Hjern kommer att genomföra projektet i samarbete med Lisa Berg, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap och Bo Burström, professor vid Institutionen för folkhälsa, Karolinska Institutet.

Totalt beviljat bidrag: 2 614 000 SEK

Om projektet

2010 infördes en ny lag i Sverige som ger patienter möjlighet att själv välja vårdgivare. Stockholms läns landsting har genom "Vårdval Stockholm" varit pionjärlandsting för dessa reformer och har också gått längre än andra landsting när det gäller reformernas omfattning. I Stockholm infördes redan 2008 en reform som gjorde det möjligt att bedriva primärvård i privat regi på samma villkor som offentlig driven primärvård, en reform som omfattade både husläkare och barnavårdscentraler. En viktig del av reformen var en frihet för vårdgivare att själva välja var man etablerade sin verksamhet.

Resultatet av detta har blivit en koncentration av nya husläkarmottagningar och barnavårdscentraler i centrala Stockholm. "Vårdval Stockholm" utvidgades 2013 till att gälla också stora delar av den specialiserade öppenvården, med många specialiteter som domineras av barnpatienter, som barn-och ungdomsmedicin, barn och ungdomspsykiatri, öron-näsa-halskirurgi  och logopedi.

I vår studie kommer vi att utvärdera dessa reformer i ett jämlikhetsperspektiv för barn genom att jämföra de förändringar som reformen medfört av vårdutnyttjande mellan barn som bor i olika delar av Stockholms län och mellan barn i familjer med olika sociala karaktäristiska.