Om studien

Svenska sedlar och mynt
Foto: Mostphotos

Vid Stockholms universitet genomförs nu en forskningsstudie som handlar om spel om pengar och vardagsekonomi. Vi söker dig som är mellan 18–20 år och spelat om pengar vid mer än ett tillfälle under det senaste året. Den här studien handlar om att få förståelse för hur unga vuxna förhåller sig pengar, spel om pengar och även alkohol. Dina erfarenheter är till stor hjälp för att utveckla kunskap som kan användas i det förebyggande arbetet om spel om pengar.

Så här går det till

Om du är intresserad av att ställa upp i en intervju kan du kontakta forskaren Jessika Spångberg via telefon, sms eller e-post (kontaktuppgifter nedan). Vi kommer då överens om en tid för en intervju. Intervjun genomförs på telefon eller på en plats som passar dig, spelas in och tar ungefär 40 minuter. Intervjun innehåller frågor om hur du ser på pengar och din ekonomi, spel om pengar och andra levnadsvanor och din framtid. Som tack för din medverkan får du en gåva i form av biocheck.

Dina svar är skyddade

Ditt deltagande är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Det kommer inte framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är Stockholms universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Resultaten publiceras i artiklar och rapporter och redovisas på vår hemsida. Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.

Mobil med fotboll och basketboll med text Bet Live
Foto: Mostphotos

Är du intresserad av att delta?

Kontakta:
Jessika Spångberg
Forskare, fil. dr i folkhälsovetenskap
Telefon och sms: 070-6508419
E-post: jessika.spangberg@su.se

Mer om studien

Studien ingår i forskningsprogrammet Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS – Responding to and Reducing Gambling Problem Studies) vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet och genomförs på Institutionen för socialt arbete. Läs mer om REGAPS.

Spel om pengar

Spel om pengar definieras som spel med satsning av pengar, och där slumpen på något sätt är inblandad. Vanliga spelformer är lotter, bingo, spelmaskiner, kasinospel, sportspel, nummerspel som Keno och Lotto och hästspel som trav.

Ungefär 134 000 personer bedöms ha någon grad av spelproblem i Sverige. Det kan röra sig om att spela för mer än vad man tänkt sig, att bli stressad eller få ångest till följd av spelandet eller att få ekonomiska problem. Det är dock ovanligt att personer som spelar för mycket söker stöd av utomstående för att hantera detta.

Hit kan du vända dig vid behov av stöd:

Stödlinjen: www.stodlinjen.se
Spelberoendes riksförbund: www.spelberoende.se 
Spelberoendegruppen: www.spelberoendegruppen.com