Forskningsprojekt

Foto: Niklas Björling

Vi bygger om våra forskningssidor till ett mer tillgängligt format. Detta planeras bli klart under våren 2022.

Du hittar uppdaterad information om olika forskningsprojekt på våra forskares egna profilsidor.

Kontakt

Prefekt
Mikael Rostila
08-16 44 16
mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
08-16 36 03
jenny.cisneros@su.se