Berättelser om beroende

Addiction" som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelse av självbiografiska berättelser om olika beroenden

Projektledare
Jukka Törrönen
Projektdeltagare
Eva Samuelsson
Malin Gunnarsson
Projektperiod
1 januari 2019–31 december 2021
Finansiering
Vetenskapsrådet (2018-01297)

Berättelser om beroende_FB

Kortfattad projektbeskrivning

Fokus för föreliggande projekt är att undersöka erfarenheter av hur olika beroendeproblem kan skapas, upprättas, stabiliseras och avta.

Syftet med projektet är att undersöka hur personer med olika former av substans- och beteenderelaterade beroendeproblem själva resonerar kring de faktorer, objekt och processer som påverkar och stabiliserar beroendeproblem.

Vid behov av stöd

Vid behov av stöd kan du vända dig till någon av följande organisationer

Stödlinjen: www.stodlinjen.se/#!/
Alkohollinjen: www.alkohollinjen.se/
Droghjälpen: droghjalpen.se/

Har du problem med beroende?