Projektets bidrag: Studien avser att ge en rik bild av den svenska dryckeskulturens könsspecifika egenskaper, särskilt som den uttrycks i specifika dryckessituationer. Det specificerar vilka delar av den svenska dryckeskulturen och dess genusaspekter är specifika för Sverige eller Norden, eller Europa i allmänhet. Studien ökar förståelsen för de svenska dryckessituationerna och deras förändringar. Det kommer att fånga både långsiktiga utvecklingar, eftersom data täcker de senaste 40-50 åren, och de senaste ändringarna på 2000-talet. Denna typ av information är mycket nödvändig när man försöker tolka siffror i årsstatistik, förbättrar alkoholpolitik, planerar förebyggande projekt etc. Speciellt informationen om huvuddryckessituationer och hur de är associerade med maskulin och feminin dryckesvanor ger konkret kunskap för att utveckla effektiva situationsbaserade lokala förebyggande kampanjer, program och strategier.

Titel: Alkoholkonsumtion, genusskillnader och social förändring. De svenska dryckessituationernas könsspecifika  dynamik i ett komparativt perspektiv.

Projektledare: Jukka Törrönen, jukka.torronen@su.se
Deltagare: Franca Beccaria, Ludwig Kraus, Sabrina Molinaro, Sara Rolando, Jenni Simonen and Christoffer Tigerstedt.
Projektperiod: 2015-2018.
Finansiering: FORTE
Projekt-id: 2014-00167

Publikationer:
Törrönen, J & Rolando, S & Beccaria, F (2017): Masculinities and femininities of drinking in Finland, Italy and Sweden: doing, modifying and unlinking gender in relation to different drinking places. Geoforum 82: 131-140.

Törrönen, J & Rolando, S (2017) Safe and unsafe drinking situations through children’s eyes: Comparing recalled childhood emotions regarding family members’ drinking from Italy and Scandinavia. Childhood. OnlineFirst. DOI: 10.1177/0907568217743558

Beccaria, F & Rolando, S & Törrönen, J & Scavarda, Alice (2017): From Housekeeper to Status-oriented Consumer and Hyper-sexual Imagery: Images of Alcohol Targeted to Italian Women from the 1960s to the 2000s. Feminist Media Studies. https://doi.org/10.1080/14680777.2017.1396235

Törrönen, J & Rolando, S (2016): Women’s changing responsibilities and pleasures as consumers: An analysis of Finnish, Italian and Swedish women’s magazine’s alcohol-related advertisements from the 1960s to the 2000s. Journal of Consumer Culture, March 8, 2016, doi: 10.1177/1469540516631151.

Törrönen, J & Härkönen, J (2016): Studying ritual and individual orientations to alcohol use: Drinking motives and their connection to intoxication in Finland in the 2000s. The International Journal of Drug Policy March 2016, volume 29, 33-40.

Törrönen, J & Härkönen, J (2016): Juomisen ritualistiset ja yksilölliset motiivit ja niiden yhteys humalaan 2000-luvun Suomessa (The ritual and individual motives of drinking and their connection to intoxication in Finland in the 2000s). Yhteiskuntapolitiikka, 81, 2, 161-173.

Tigerstedt, C & Törrönen, J & Simonen, J (2016): Kön och ålder vrider och vänder på våra dryckesvanor. Ikaros 13, 1-2, 9-11.

Törrönen, J & Simonen, J. (2015). The exercise of symbolic power by women’s magazines from the 1960s to the present: the discursive construction of fields, positions and resources in alcohol-related texts. Media, Culture & Society 37: 8, 1138-1157.

Törrönen, J & Simonen, J & Tigerstedt, C (2015) “Disease” of the nation, family and individual : three moral discourses of alcohol problems in Finnish women’s magazines  from the 1960s to the 2000s. Substance Use and Misuse 50(4), 454-67. DOI: 10.3109/10826084.2015.978186.

Simonen, J & Törrönen, J (2015) Kun mies juo ja nainen kärsii. Naisten omaelämänkerralliset positiot ja toimintastrategiat suh­teessa ongelmallisesti juovaan läheiseen. Janus 23: 3.