Titel: Elvis-projektet
Projektdeltagare: Emma Fransson, barnpsykolog och Med dr, Anders Hjern, barnläkare och professor, Malin Bergström, barnpsykolog och Med dr.
Projektperiod: 2011-pågående
Finansiering: Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, Forte, KAW

Övergripande syfte med projektet:
I Elvis-projektet studerar vi växelvis boende för barn i olika åldrar. Växelvis boende innebär att barn, efter en separation, bor ungefär lika mycket hos sina föräldrar i deras respektive hem. Vi undersöker samband mellan boendeformen och barns välbefinnande, utveckling och sociala liv liksom föräldrars erfarenheter. Under projektets första år stuerade vi främst skolbarn men under de senaste åren är vårt fokus på förskolebarn. Växelvis boende är vanligare i Sverige än i något annat land men ökar i många länder i västvärlden.

I Sverige upplever ungefär 50,000 barn varje år en föräldraseparation. De flesta föräldrar fortsätter att ha gemensam vårdnad efter separationen. Våra studier har visat att unge får tre barn i varje högstadieklass bor växelvis. Tidigare var det vanligast att barn bodde med mamman efter en skilsmässa men våra studier av förskolebarn pekar på att växelvis boende idag är vanligare, åtminstone i vissa socioekonomiska grupper. Det är en av de största förändringarna i svenska barns vardag på senare tid. Hittills har våra studier visat att barn som bor växelvis mår bra, jämfört med barn som bor mest eller enbart med en förälder.

I Elvis-projektet har vi gjort studier av olika grupper barn men alltid med en tvärsnittsdesign, det vill säga undersökt barns hälsa och välbefinnande vid en tidpunkt. Framöver kommer vi att fokusera på studier där vi kan följa barn över tid. På så sätt kan vi få större förståelse för olika faktorer som påverkar barns välbefinnande i olika boendeformer. Det är många som kontaktar oss rörande enskilda barns boende och vårdnad. Tyvärr har vi ingen möjlighet att vara behjälpliga eller besvara sådana frågor. Däremot hoppas vi att våra studier och den forskning vi länkar till här kan vara till hjälp.

Kontaktpersoner:
Malin Bergström malin.bergstrom@ki.se
Emma Fransson emma.fransson@ki.se

Bilden är ritad av Lotta Sjöberg

Växelvis boende i Sverige

Varje år upplever ungefär 50,000 svenska barn att deras föräldrar separerar. De flesta föräldrar fortsätter att ha gemensam vårdnad efter separationen. Tidigare var det vanligast att barn bodde enbart med sin mamma men under de senaste tjugo åren har andelen barn som bor växelvis, dvs omväxlande och ungefär lika mycket hos sina föräldrar, ökat betydligt. Idag bor mellan vart tredje och fjärde barn med separerade föräldrar så och de flesta barn bor åtminstone ibland med båda sina föräldrar. Växelvis boende är vanligast bland barn mellan ungefär 6 och 9 år. Uppskattningsvis har idag cirka 10 % av alla barn i Sverige växelvis boende. Det är en av de största förändringarna i svenska barns vardag på senare tid.

 Källa Statistiska Centralbyrån
 

Växelvis boende i andra länder

Även i andra länder i västvärlden har växelvis boende blivit vanligare. I Norge, Australien och Storbritannien bor ungefär vart tionde barn med separerade föräldrar så och i Danmark, Holland och i vissa delar av USA vart femte.

Facebook

Emma Fransson, Anders Hjern och Malin Bergström

Bli kompis med Elvis på Facebook: Elvis Projektet

Vi som arbetar i Elvis  

Det är många som kontaktar oss rörande enskilda barns boende och vårdnad. Tyvärr har vi ingen möjlighet att vara behjälpliga eller ens besvara sådana frågor. Däremot hoppas vi att våra studier och den forskning vi länkar till här kan vara till hjälp.

Länkar

Vissa föräldrar som separerat har en svår situation innan frågor kring vårdnad och boende löst sig. Under "Related links" hittar du länkar till institutioner och föreningar där man kan få hjälp och stöd av professionella eller av andra i samma situation.