Det är rimligt att anta att mobbning har negativa effekter inte bara för dem som är direkt involverade, utan även för den omgivande kamratgruppen. Ett fåtal studier har visat att förekomsten av mobbning i skolklassen sammanhänger med fler hälsobesvär även då den enskilde elevens utsatthet tas i beaktande.

Projektet kommer att studera hur förekomst av mobbning i skolklassen hänger samman med elevers psykiska och psykosomatiska besvär, men också med olika aspekter av positiv hälsa, såsom upplevd förmåga (”self-efficacy”), självkänsla, välbefinnande, känsla av samhörighet (”sense of unity”) och livstillfredsställelse.

Data kommer från undersökningen Skolbarns hälsovanor som insamlades av Folkhälsomyndigheten under hösten 2017 bland elever i årskurs 5, 7 och 9.  

Projektledare: Sara Brolin Låftman, sara.brolin.laftman@su.se

Projektdeltagare: Sara Brolin Låftman, Bitte Modin, Petra Löfstedt (Folkhälsomyndigheten)

Projektperiod: 2018-2019