Projektdeltagare:Therese Reitan
Projektperiod: 2014-2017
Finansiering: Forte

Syftet med projektet är dels att undersöka hälsomässiga och sociala förhållanden hos gravida missbrukare och deras barn och dels att undersöka hur sociala myndigheter domstolar hanterar denna kategori av missbrukare i samband med tvångsvård enligt LVM. Projektet består av flera delstudier som alla baseras på en grupp kvinnor som varit gravida i anslutning till placering i tvångsvård för missbruk under perioden 2000-2009 - dvs ca 100 kvinnor. Med hjälp av kliniska data från klientjournaler, registerdata, utredningar i samband med ansökningar om tvångsvård samt domar från förvaltningsrätten kartläggs kvinnornas sociala och hälsomässiga förhållanden, deras missbruksmönster och vårdförlopp. En viktig del av projektet utgörs av en femårsuppföljning av såväl kvinnorna som barnen som föddes.

Den andra delen av projektet består av en förvaltningspolitisk analys av hur socialtjänsten och förvaltningsrätten hanterar tvångsvårdsärenden som involverar gravida. Enligt gällande lagstiftning är det endast kvinnans vårdbehov som ska beaktas vid utdömande av tvångsvård, trots att förslag om att möjliggöra tvångsvård av hänsyn till fostret har lanserats flera gånger - senast 2009. Projektet syftar till att undersöka hur sociala myndigheter och domstolar i praktiken hanterar dessa fall som i högre grad än annars innehåller  komplexa etiska, juridiska och kliniska frågor. 

 

Dokumentation:

Reitan, T (2017). Lagen eller magen? Förvaltningsrätten och LVM-mål rörande gravida kvinnor. Retfaerd 40 (3-4), 130-148. 

Reitan, T (2017). Bakom lyckta dörrar. Betydelsen av individfaktorer och rättsliga strukturer i tvångsvårdsmål. Nordisk administrativt tidsskrift 94 (2): 5-20.

Reitan, T (2017). Patterns of polydrug use among pregnant substance abusers. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 34 (2), 1-15.

Reitan, T & Callinan, S. (2017). Changes in smoking rates among pregnant women and the general female populations in Australia, Finland, Norway and Sweden. Nicotine & Tobacco Research 19 (3), 282-289.

Reitan, T (2016). Commitment without confinement. Outpatient compulsory care for substance abuse, and severe mental disorder in Sweden. International Journal of Law and Psychiatry 45, 60-69.

Reitan, T (2016). Arguing the case: Social services and commitment of pregnant substance abusers to compulsory care. International Journal of Alcohol and Drugs 5 (3), 131-139.

Kontaktperson: Therese Reitan, therese.reitan@su.se