Projektbeskrivning

Hälsans sociala determinanter, det vill säga de förhållanden som människor föds, lever, arbetar och åldras i varierar över tid och rum. Dessa förhållanden påverkar befolkningens hälsa och bidrar till ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället. Syftet med detta samarbetsprojekt är att undersöka sociala determinanter för hälsa och åldrande i Sverige och Brasilien, med särskild inriktning på följande forskningsområden: 1) pensionering och åldrande, 2) arbetsförhållanden och det nya arbetslivet, och 3) sociala strukturer vad gäller bostadssegregation och skolmiljön och deras inverkan på hälsa och ojämlikhet. Inom varje område avser vi att utveckla samarbete mellan forskare i Sverige och Brasilien som inkluderar både juniora och seniora forskare för att främja utbildning och forskning. Inom ramen för programmet organiserar vi forskningskonferenser, forskarbesök och pedagogiskt samarbete.


Projektledare: Susanna Toivanen och Mikael Rostila
Kontaktperson: Susanna Toivanen susanna.toivanen@su.se
Projektmedlemmar: Andrea Dunlavy (Inst. för folkhälsovetenskap, SU), Bo Burström (Inst. för folkhälsovetenskap,  KI), Christin Mellner (Psykologiska inst., SU), Johan Fritzell (ARC, KI), Carin Lennartsson(ARC, KI), Neda Agahi (ARC, KI), Kristina Johnell (ARC, KI), Anna Nyberg (Stressforskningsinstitutet, SU), Arne Lowden (Stressforskningsinstitutet, SU).


Projektperiod: 2018-06 – 2021-06
Finansiärer: STINT och CAPES: Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration