Känner du att du inte har kontroll över ditt drickande? Delta i en studie om överdriven alkoholkonsumtion.

Om studien

Vid Stockholms universitet genomförs nu en forskningsstudie som handlar om alkohol och alkoholproblem. Vi söker dig som fyllt 18 år och börjar bli orolig över ditt drickande. Syftet med studien är att öka kunskapen om olika erfarenheter av och behov av stöd bland personer med överdrivet drickande. Dina erfarenheter är till stor hjälp för att utveckla stöd och behandling för att förebygga och hantera alkoholproblem i framtiden.

Så här går det till

Om du är intresserad av att ställa upp i en intervju kan du kontakta forskaren Eva Samuelsson via telefon, sms eller e-post (kontaktuppgifter nedan). Vi kommer då överens om en tid för en intervju. Intervjun genomförs på telefon, spelas in och tar ungefär 45 minuter. Intervjun innehåller frågor om drickande, hur alkoholen påverkat livet samt funderingar kring att ta hjälp av sin omgivning eller söka hjälp inom vårdsystemet. Som tack för din medverkan får du en symbolisk gåva i form av biocheck.

Dina svar är skyddade

Ditt deltagande är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Det kommer inte framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  Ansvarig för dina personuppgifter är Stockholms universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Resultaten publiceras i artiklar och rapporter och redovisas på vår hemsida. Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.

Är du intresserad av att delta?

Kontakta:
Eva Samuelsson
Forskare, fil. dr i socialt arbete
Telefon: 08–16 17 54
SMS: 072–148 96 08
E-post: eva.samuelsson@socarb.su.se
Läs mer om Eva Samuelsson

Mer om studien

Studien genomförs med stöd av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) inom projektet Hjälpsökandets dilemman.

Studien ingår i forskningsprogrammet Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS – Responding to and Reducing Gambling Problem Studies) vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet och genomförs på Institutionen för socialt arbete. Läs mer om REGAPS.

Alkoholproblem

Enligt Folkhälsomyndigheten bedöms 17 procent av befolkningen dricka alkohol på ett sådant sätt att det medför risk för alkoholrelaterade skador. Överdriven konsumtion av alkohol kan leda till sociala, fysiska och psykiska konsekvenser. Ungefär 190 000 män och 116 000 kvinnor i åldrarna 17–84 år bedöms vara beroende av alkohol. Det är dock ovanligt att personer som dricker för mycket söker stöd av utomstående för att hantera detta.

Hit kan du vända dig vid behov av stöd

Vill du inte vara med i studien men vill läsa mer om vad man kan göra när man har tankar om sitt sätt att hantera alkohol så kan du läsa mer på 1177.se och alkoholhjalpen.se. Vill du prata med någon om dina alkoholvanor kan du ringa Alkohollinjen anonymt på telefonnummer 020 84 44 48.