Titel: Varför dricker unga människor mindre än tidigare?
Deltagare: Jukka Törrönen (projektledare), Ludwig Kraus, Robin Room, Filip Roumeliotis, Eva Samuelsson och Josefin Månsson.
Projektperiod: 2017-2020.
Finansiering: FORTE

Övergripande syfte med projektet:
Studien analyserar de minskande trenderna för ungdomens alkoholkonsumtion genom att använda både kvantitativa och kvalitativa data samt genom jämförelser mellan Sverige och Australien. Studien forskar nedgången i ungdomsdrickandet genom att analysera sex möjliga förklaringar för det: 1) Förändringar i föräldraskap; 2) förändringar i genusidentiteter; 3) Ökad användning av sociala medier; 4) Polarisation av dryckesvanor; 5) En hälsa och ”fitness” trend; 6) Växeln till vin. Studien tar en uppgift att klargöra på vilket sätt och i vilka sammanhang dessa förklaringar kan hålla eller inte hålla sant, och hur de ensam eller tillsammans kan förklara minskad alkoholkonsumtion hos unga.

Det här kommer projektet att bidra till:
Det är inte mycket känt om de mekanismer som minskar eller ökar unga människors drickande. Vi kommer att undersöka möjliga mekanismer, som strukturella förändringar i familjedynamiken mellan föräldrar och barn, förändringar i maskulinitet och femininitet, förändringar i former att kommunicera med vänner via nya sociala medierna, och förändringar i kulturella trender som är relaterade till hälso- och ”fitness” frågor. Att förstå de mekanismer som leder till att unga människor dricker mindre än generationerna tidigare kan hjälpa experter att utveckla interventioner som minskar alkoholkonsumtionen på befolkningsnivå på ett kontinuerligt sätt. Projektet är innovativt eftersom det fokuserar på individuella och sociala faktorer hos alla ungdomar, inklusive unga som dricker lite och de som inte dricker. Det är också innovativt genom sin longitudinella kvalitativa design: projektet undersöker hur samma ungas dryckesvanor förändrar och stabiliserar inom en period av tre år.

Publikationer:

Törrönen, J., Samuelsson, E. & Roumeliotis, F. (2020) Health, risk-taking and well-being: doing gender in relation to discourses and practices of heavy drinking and health among young people, Health, Risk & Society, DOI: 10.1080/13698575.2020.1825640

Törrönen, J., Samuelsson, E., & Roumeliotis, F., Room, R. & Kraus, L. (2020) ‘Social health’, ‘physical health’, and well-being: Analysing with bourdieusian concepts the interplay between the practices of heavy drinking and exercise among young people. International Journal of Drug Policy, 102825, https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102825.

Törrönen J, Roumeliotis F, Samuelsson E, Room R & Kraus L (2020) How do social media-related attachments and assemblages encourage or reduce drinking among young people?, Journal of Youth Studies, DOI: 10.1080/13676261.2020.1746757

Törrönen J, Roumeliotis F, Samuelsson E, Kraus L, Room R. 2019. Why are young people drinking less than earlier? Identifying and specifying social mechanisms with a pragmatist approach. International Journal of Drug Policy, 64:13–20.

Kraus L, Room R, Livingston M, Pennay A, Holmes J, Törrönen J. 2019. Long waves of consumption or a unique social generation? Exploring recent declines in youth drinking. Addiction Research & Theory. doi: 10.1080/16066359.2019.1629426

Pennay, A & Holmes, J & Törrönen, J & Livingston, M & Kraus, L & Room, R (2018): Researching the decline in youth adolescent drinking: The need for a global and generational approach. Drug and Alcohol Review 37: 1, 115-119. DOI:10.1111/dar.12664

Simonen, J & Törrönen, J & Tigerstedt, C & Scheffels, J & Synnove Moan, I & Karlsson, N (2017): Do teenagers’ and parents’ alcohol-related views meet? – Analysing focus group data from Finland and Norway. Drugs: education, prevention and policy 26:1, 88-96. Online: DOI:10.1080/09687637.2017.1337725.

Simonen, J & Tigerstedt, C & Törrönen, J & Vismanen, E (2017): Kohtaavatko nuorten ja vanhempien näkemykset alkoholinkäytöstä? (Do teenagers’ and parents’ alcohol-related views meet?) Nuorisotutkimus 35: 3, 38-52.

Kontaktperson:
Jukka Törrönen, jukka.torronen@su.se